Банкеръ Daily

Финансов дневник

Продавачът ще вземе 793 млн. евро за ОББ

Близо четирикратно ще си върне инвестицията в ОББ Национална банка на Гърция. Тя продава българската институция на белгийската "Кей Би Си Груп". Белгийците ще платят на гръцките банкери 793 млн. евро при окончателното приключване на сделката. По план това трябва да стане до средата на 2017-а. В тази сума влизат цената, на която "Кей Би Си Груп" придобива капитала на ОББ, 610 млн. евро и още 183 млн. евро, които НБГ ще получи от ОББ като извънреден дивидент, преди да бъде приключена сделката в средата на 2017-а. Към тези пари ще се прибавят и 130 млн. евро, които ОББ даде като дивидент на НБГ  през декември 2016-а. Излиза, че само за шест месеца гърците ще вземат от българската си кредитна институция 923 млн. евро, преди да я продадат. А преди шестнайсет години, когато през 2000-а я купиха от нейните тогавашни собственици: държавната по онова време БУЛБАНК, ЕБВР, "Джодрел Ентърпрайсиз" и "Опенхаймер Груп", гърците платиха за ОББ 200 млн. евро. При тези числа излиза, че възвръщаемостта им от тази инвестиция е четири пъти и половина, което е много добро постижение. Неслучайно на пресконференцията на 4 януари, на която бе презентирана сделката между гърците и белгийците за ОББ, Леонидас Франгиадакис, главен изпълнителен директор на Националната банка на Гърция, заяви, че НБГ продава ОББ със смесени чувства. Не е чудно - никой не обича да се лишава от кокошката, снасяща златни яйца. Но както поясни Франгиадакис, НБГ има ангажимент към Европейската комисия. Става дума за това, че гръцките кредитни институции, получили държавна помощ за рекапитализацията си от Гръцкия фонд за финансова стабилност, са длъжни да продават свои активи - най-вече тези в чужбина. Целта е те да натрупат достатъчно средства, с които не само да гарантират високата си капиталова адекватност, но и да могат в един момент да започнат да връщат тази държавна помощ. Затова иска или не НБГ трябва да продава.

Впрочем през годините ОББ е доказала, че наистина е много печеливша инвестиция за тези, които я купуват. Когато през 1997-а под натиска на Международния валутен фонд държавната Банкова консолидационна компания я продаде на БУЛБАНК, на ЕБВР и на "Опенхаймер Груп", те платиха за нея 3 млн. щ. долара. А само три години по-късно я продадоха на НБГ за 200 млн. евро. Тогава това също бе невиждана до момента възвръщаемост. По онова време много банкери дори се шегуваха, че почти цялата печалба на ЕБВР за 2000-а се е формирала от продажбата на дела й в ОББ.

За високата възвръщаемост от инвестицията има обяснение. За периода, откакто гърците купиха българската банка до сегашната продажба на активите й те са нараснали  от 781 млн. на 3.66 млрд. евро. Нетните кредити са се покачили от 189 млн. на 2.04 млрд. евро, депозитите са се умножили - от 629 млн. на 2.87 млрд. евро, а собственият капитал на акционерите - от 130 млн. на 685 млн. евро. Банката получи една от най-високите оценки при прегледа на качеството на активите си, приключил на 13 август 2016-а. Общата й капиталова адекватност е над 28 процента. На всичко отгоре въпреки силно конкурентната среда ОББ успя да запази лидерските си позиции и да удържи четвъртото място по активи на банковия ни пазар. Точно заради тези добри резултати, които са изцяло заслуга на сегашния мениджмънт на банката, воден през всичките тези години от Стилиян Вътев и Радка Тончева, белгийците от "Кей Би Си Груп" са платили толкова много пари за нея.

Самата "Кей Би Си Груп" можеше да стане лидер на българския банков пазар още през 2000-а. Тогава те бяха една от тримата кандидати за покупката на най-голямата българска банка - БУЛБАНК. Но подходиха консервативно към сделката и тя бе спечелена от италианската "УниКредит", която плати за покупката си 350 млн. щ. долара. След този неуспешен опит "Кей Би Си Груп" се върна в България през 2007-а, когато плати 295 млн. евро за 75% от капитала на СИБАНК. Белгийците изкупиха 48.6% от капитала, който владееше "Новатор България" - тя пък е собственост на исландския бизнесмен Тор Бьорголфсон. А 26.3% им продаде Цветелина Бориславова. Останалите акции бяха собственост на дребни акционери. Те бяха предложени на фондовата борса и "Кей Би Си Груп" ги изкупи постепенно през следващите години. После изтегли СИБАНК от търговия на българския капиталов пазар. Основен двигател на влизането на белгийците в България бе Петър Андронов. До 2007-а той бе в банковия надзор, където дълги години бе вторият човек след подуправителя Емилия Миланова. След това започна работа като изпълнителен директор на СИБАНК при Цветелина Бориславова. Този ангажимент той пое именно за да бъде осъществена сделката по продажбата на СИБАНК на "Кей Би Си". Неслучайно след като купиха кредитната институция, белгийците направиха Андронов своя най-важен мениджър за България. А той не само остана главен изпълнителен директор на СИБАНК, но бе натоварен с отговорността да бъде мениджър на белгийците за страната ни. Това вече включваше и отговорности за застрахователния им бизнес в закупената от тях застрахователна компания "ДЗИ".

За периода от 2007-а до края на 2016-а СИБАНК се наложи като една от най-стабилните банки в страната. Оценката на качеството на активите й показа, че тя е една от трите кредитни институции у нас, която няма необходимост да заделя допълнителни провизии - нещо, което в българската действителност е много сериозен успех. В сложна ситуация СИБАНК успя да се подреди между десетте най-големи кредитни институции в страната, която отчита стабилна печалба и възвръщаемост на активите и капитала си. А след обединението с ОББ тя ще спори с "Банка ДСК" за второто място на нашия пазар по активи.

Сделката по продажбата на ОББ на "Кей Би Си Груп" има стратегически важно значение за стабилността на банковия ни пазар. Най-малкото защото след нея вече никой не може да прави спекулации, че ОББ е собственост на гръцка банка, и да прехвърля върху клиентите й напрежение, породено от постоянните изригвания на финансова нестабилност в южната ни съседка.

След сделката ОББ вече ще е собственост на "Кей Би Си Груп", която е сред най-висококапитализираните и ефективни кредитни институции в ЕС. Поне такова е мнението на главния изпълнителен директор на "Кей Би СИ" Йохан Тейс и на изпълнителния директор на групата, отговарящ за международните пазари, Люк Хисенс. Това показват и наскоро приключилата оценка на качеството на активите и стрес-тестовете, проведени в ЕС от ЕЦБ и ЕБО.

Facebook logo
Бъдете с нас и във