Банкеръ Daily

Финансов дневник

Продажбата на "Пиреос банк" у нас не нарушава европейските правила

Европейската комисия потвърди, че продажбата на българската кредитна институция "Пиреос банк" на "Юробанк" (Пощенска банка) не нарушава правилата на ЕС за отпускане на държавна помощ.

През ноември 2015 година Комисията одобри помощта от Гърция, предоставена за спасяване на "Юробанк" и "Пиреос банк" в съответствие с европейските правила и при поемане на серия от ангажименти. Един от тях, по отношение на "Пиреос", е тя да продаде дъщерните си трезори в чужбина преди края на 2018 година. Колкото до "Юробанк", един от ангажиментите е бил тя да не бъде продавана преди края на 2018 година.

След процедурата по покупко-продажба през ноември 2018 година, "Пиреос банк" обявява продажбата на българската си дъщерна институция на "Юробанк", която приключи през юни 2019 година. През януари 2019 г. Европейската комисия получава жалба от един от участниците в търга. Според него продажбата е в нарушение с ангажиментите за отпускане на държавна помощ, като визира отпусната помощ от Гърция.

Европейската комисия реши, че макар "Пиреос банк" наистина да е продала българското си дъщерно дружество след предвидения срок, то тази кратка отсрочка не е засегнала спазването на правилата за отпуснатата от Гърция държавна помощ за реконструкцията на "Пиреoс" през 2015 година.

Комисията също така заключи, че трансакциите между двете банки са извършени в съответствие с останалите ангажименти за държавна помощ, според решенията от 2015 година, както и че не е отпускана допълнителна помощ на "Юробанк" по време на продажбата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във