Банкеръ Daily

Финансов дневник

Процесът на присъединяване към еврозоната ще насърчи растежа и реформите в България

Процесът на присъединяване към еврозоната, започвайки с участието на националната валута в Европейския валутен механизъм (ERM II), ще бъде катализатор за по-нататъшни подобрения, корекции и реформи в България,заявява управителят на БНБ Димитър Радев, цитиран от сайта SeeNews

"Всичко това ще бъде от полза за икономиката", отбелязва гуверньорът в предговора към доклада за Форума на официалните парични и финансови институции.

Макроикономическото представяне на България е солидно, паричната стабилност на страната е факт от повече от 2 десетилетия, а системата на Валутния борд, която свързва българския лев към еврото, е безкомпромисна, отчита Димитър Радев.

"България поддържа балансиран бюджет и се смята, че има най-ниското съотношение дълг към БВП в ЕС. Банковият сектор е стабилен, като капиталовата адекватност и ликвидността надвишават средните за ЕС", добавя ръководителят на БНБ.

Според Радев е логично да се очаква, че страна с такива показатели не бива да бъде блокирана, а по-скоро приветствана да започне пътуването си към присъединяване към еврозоната чрез участието на националната си валута в ERM II.

Коментарите на Радев съвпаднаха с оповестяването на становището на Европейската централна банка (ЕЦБ), че България трябва да се справи с макроикономическите дисбаланси и трябва да приеме закони за запазване независимостта на централната банка, за да изпълни критериите за присъединяване към еврозоната, отбелязва SeeNews.

Действителното време на приемане на еврото ще зависи в по-малка степен от номиналните критерии за конвергенция от Маастрихт, на които България отговаря от много години, и повече от реалната конвергенция на икономиката, твърди Димитър Радев.

"Има структурни и институционални политики, които трябва да бъдат последователно прилагани, за да се ускори реалната конвергенция", казва гуверньорът на БНБ.

Европейската комисия заяви в своя доклад за сближаването, публикуван заедно с доклада на ЕЦБ, че България не отговаря на условията за приемане на еврото, тъй като законодателството за централната банка в частност не е напълно съвместимо с изискванията на Договора за функционирането на ЕС.

България изпитва макроикономически дисбаланси, свързани с уязвимите места във финансовия сектор, съчетани с високи задлъжнялост и необслужвани заеми в корпоративния сектор, коментира Комисията, добавяйки, че устойчивите структурни слабости пречат на трудовия пазар да се подобрява по-бързо.

Facebook logo
Бъдете с нас и във