Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРИМКАТА ОКОЛО БАНКОВИТЕ ЗАЕМИ СЕ ЗАТЯГА

БНБ смята да въведе комплекс от мерки за намаляване на ръста в кредитирането, които ще бъдат много по-сурови и категорични от януарските ограничения. А тях, както БАНКЕРЪ вече писа, много банки се опитаха ловко да заобиколят и някои дори успяха. Ще бъде променена Наредба №21, като максимално разрешеният ръст на заемите от 6% на тримесечие ще се изчислява от февруари, а не от март, както е записано в момента в норматива. Освен това се обсъждат изменения в Наредба №8 за капиталовата адекватност. По всяка вероятност в нея ще бъде записан текст, който ще забранява на банките да включват текущата си печалба в собствения си капитал. А от неговия размер зависи максималната сума на кредитите, които може да отпусне една банка.БНБ предвижда да коригира и Наредба №9, като въведе по-строги изисквания по класифицирането и провизирането на просрочените кредити. По всяка вероятност ще се увеличи размерът на средствата (т. нар. провизии), които банките заделят като покритие на нередовно обслужваните от клиентите им заеми. Тези провизии се отчитат като разход и се отразяват негативно върху собствения капитал. А както вече бе казано - от неговия размер зависи максималната сума на заемите, които една банка може да отпусне.Всички тези мерки са били обсъждани на разговорите между УС на БНБ и УС на Асоциацията на търговските банки на 15 април. На излизане от срещата представителите на АТБ се въздържаха от коментари и препоръчаха на журналистите да изчакат прессъобщението на БНБ. В него пише: Участниците в дискусията се обединиха около виждането, че по-равномерното нарастване на кредита за частния сектор е от интерес на финансовия сектор и за устойчивото развитие на икономиката като цяло. УС на БНБ запозна представителите на АТБ с планираните промени в Наредба №8, Наредба №9 и Наредба №21 на Централната банка, което ще даде допълнителна сигурност, че поставените индикативни нива за нарастване на кредита (б.р. 6%, 12%, 24%) за частния сектор през 2005 г. ще бъдат постигнати независимо от реализираните високи темпове в края на месец март.Конкретните параметри на ограниченията обаче ще станат ясни едва когато УС на БНБ гласува промените в трите наредби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във