Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приходите от данъци в хазната - с близо 1 млрд. лв. по-малко

Министерството на финансите очаква за месец август дефицит в размер на 190,4 млн. лв. Според ведомството това се дължи основно на спад в постъпленията.

Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 28.787 млрд. лева. Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма се свиват с 949,8 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 430,9 млн. лева. Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19, уточняват от финансовото министерство. 

Разходите по консолидираната фискална програма към август 2020 г. са в размер на 27.253 млрд. лева За сравнение разходите в същия период на миналата година бяха в размер на 28.193 млрд. лева. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 август от централния бюджет, възлиза на 808,5 млн. лв.,съобщава Министерството на финансите. 

Данните за изпълнението на бюджета през юли показват, че бюджетното салдо на касова основа в края на месеца е положително в размер на 1.723 млрд. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1.182 млрд. лв. и по европейските средства в размер на 541.1 млн. лева. Прогнозата за август пък е, че превишението на приходите над разходите се очаква да бъде в размер на 1.533 млрд. лева. Така се получава и прогнозният дефицит на месечна база. 

Размерът на фискалния резерв към 31 юли е 10,14 млрд. лв., като. 9.78 млрд. лв. са под формата на депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, а 0.36 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във