Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приходите от банкови операции вдигат печалбата на ПИБ над 30 млн. лв.

Въпреки че пандемия от Covid-19 доведе до намаление на финансовата активност в световен мащаб, „Първа инвестиционна банка“ подобрява основните си финансови показатели. Тя отчита ръст в нетната печалба за първите шест месеца на 2022 г. в сравнение със същия период на миналата година от 3.16 млн. лв., достигайки 30.76 млн. лева. Това се дължи до голяма степен на по-високите приходи от банкови операции.
Общите приходи от банкови операции от началото на тази година нарастват до 208.99 млн. лв. при 184.75 млн. лв. година по-рано. Нетният лихвен доход за периода януари - юни е в размер на 127.62 млн. лв. и е с ръст от 7. 63 млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход. Нетният доход от такси и комисиони за първите шест месеца е 65.38 млн. лв. и е с 12.84 млн. лв. по-висок спрямо същия период на 2021 година.

Балансовото число на банката към края на юни достига 11.82 млрд. лв., като отбелязва увеличение спрямо края на миналата година от 549 млн. лева. По размер на активите „Първа инвестиционна банка“ запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система. Депозитите от други клиенти са в размер на 9.92 млрд. лв. с нетно увеличение за първото полугодие от 500 млн. лева. И по този показател банката поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната.

Вземанията на ПИБ от клиенти по балансова стойност към края на юни са в размер на 6.22 млрд. лв., но има намаление по този показател спрямо края на миналата година е 92 млн. лева.

Към края на юни общият брой на клоновете и офисите на „Първа инвестиционна банка“ в цялата страна е 125 - 42 локации в София и 83 в градовете извън столицата. Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа, отбелязват от банката.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във