Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приходите намаляват, но общините кроят планове за растеж

Една по една общините у нас вече оформят финансовата рамка на своята дейност през 2021 година. Местната власт безспорно отчита несигурната икономическа среда и в страната, и в отделните региони, които в различна степен са засегнати от Ковид пандемията. Претеглят се мерките, които са взети в подкрепа на бизнеса и гражданите през миналата година и какво трябва и може да се направи и през тази година.  
Община Русе ще разполага с бюджет от около 160 млн. лева през тази година. Той е с 25 млн. лева повече от миналогодишния, съобщиха от кметската управа след като документът бе приет от общинските съветници.
Според кметът на града Пенчо Миков с бюджетът се цели повишаване на способностите на общинските предприятия чрез осигуряване на нова техника и служители, подкрепа на русенската култура, разширяване на социалната дейност и подпомагане на хора в затруднено положение.
Усилията на общината  ще бъдат насочени и към инфраструктурата - завършване на важни проекти, ремонт на общински пътища и улици и на междублокови пространства.
През тази година ще се работи за сформирането на общинска полиция, която е елемент на повишаващата се сигурност в града.
"Бюджетът за мен е смел. Няма скрити приходи, които да се разходват през годината без санкцията на Общинския съвет", отбелязва Милков.
Според него през годините Русе не е достатъчно оценяван от държавата, не е възприеман като "северната столица" на България.
Кметът ще настоява приходите от таксата за преминаване на "Дунав мост", които годишно са около 26 млн. лева, да постъпват в бюджета на община Русе, а не държавата да разполага с тях, което би било от голяма помощ на града. Милков отбелязва, че приходите от такса "мост", които се събират от румънска страна, остават в бюджета на община Гюргево.

С над 50 млн. лева бюджет ще разполага Община Ловеч през 2021 г., като той е с 1.7 млн. лева повече в сравнение с миналата година, съобщиха от общината след  приемането му от Общинския съвет. Опозицията не подкрепи финансовата рамка  мотива, че това е "бюджет на желанието, поредния неизпълним бюджет" и без  заложени приоритети в него.
Според кмета на общината Корнелия Маринова бюджетът за 2021 година е реален ибалансиран и е социално ориентиран - към образованието, здравеопазването, социалните дейности.  
В бюджета са заложени с около 4.5 млн. лева повече за делегирани от държавата дейности като образование, култура и социални дейности. Данъчните и неданъчните собствени приходи на общината са малко над един милион лева.
Средствата от капиталовата програма на Община Ловеч за 2021 година са насочени в основно в ремонти на инфраструктурата.
През последните четири години са привлечени над 30 млн. лева от държавата за подобряване на инфраструктурата на общината, отбелязва Корнелия Маринова.

Приходите от разпореждане с имотите на община Плевен са намалели значително през 2020 година в условията на коронакризата, показват числата в годишния отчет за управлението на общинската собственост, отбелязват от общината.
През изминалата година те са в размер на 740 505 лева при план 1 370 000 лева. Така че постъпленията са със 74% по-малко спрямо  2019-а, което е обяснимо предив ситуацита с коронавируса.
В организираните  публични търгове са сключени шест сделки за продажба за близо 390 000 лева. От предложени, но непродаени имоти не е получена сумата от над 1 354 000 лева.
Намаление на приходите има и при общинските фирми "Жилфонд" - с 11%, "Център за градска мобилност" - с 23%, "Акварел" - с 60 00 лева по-малко от планираните за 2020-а.

Въпреки пандемичната обстановка през миналата година в община Добрич са събрани 2 460 845 лева данъчни и неданъчни приходи, което е с близо 74 000 лева повече от 2019-а, съобщават от общината. А високата събираемост на местните данъци и такси е постигната въпреки удължения срок за плащане с отстъпка, отбелязва кметът Соня Георгиева в отчета си за първата година от мандата си.
Общината е издала през годината 469 акта за неплатени в срок публични задължения на обща стойност над 353 111 000 лева, от които близо 114 000 лева вече са издължени. Заведените дела са по-малко от 2019-а поради забраната за налагане на запори в периода на извънредното положение в страната, но стойността на вземанията е по-голяма, съобщават от общината.
ПРез 2020-а е постигнато 84.6% изпълнение на годишния бюджет, който е в размер на 26 080 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във