Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приходите на застрахователните брокери намаляха

Приходите от комисионни на застрахователните брокери в полза на застрахователите намаляват. Това сочат данните от статистиката, която води  Комисията за финансов надзор (КФН) към 30 юни. Оказва се, че за година сумата се е свила с 2%, като достига 136.8 млн. лева. 
Уточняваме, че от всички начислени комисиони, 95 % представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и едва 5%  -  в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки - "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС"  (дял от 52%) и "Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства" ( дял от 28%), следвани от "Пожар и природни бедствия" (7 %  дял) и "Гаранции" (3 %  дял).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към края на юни е записан основно по застраховка "Живот и рента" (44 %-ен дял), следвана от Застраховка "Заболяване" (42 % дял), следвана от  Застраховка „Злополука“ (5 %-ен дял).

Премийният  приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото полугодие на 2020 г. пък  се увеличава с процент и възлиза на 864.7 млн. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във