Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приходите на "Ърнст енд Янг" надхвърлиха 31.4 млрд. долара

Международната компания "Ърнст енд Янг" (EY) обяви глобални приходи в размер на 31.4 млрд. щ.д. за финансовата година, завършваща на 30 юни 2017 г. Като цяло, приходите за финансова година (ФГ) 2017 отбелязват растеж от 7.8% в местна валута (спрямо ФГ16). Всички бизнес линии на EY бележат стабилен растеж през ФГ17: Одит услугите – растеж от 4%; Консултантските услуги - 10.4%; Данъчни консултации - 7.9% и Консултантските услуги по сделки - 15.5%. От 2013-та година насам EY отбелязва стабилен съвкупен годишен растеж от 8.8%. 

В България EY продължава да бъде водеща фирма за професионални услуги. Комбинираните приходи на EY Bulgaria за финансовата 2016 възлизат на 29 307 х. лв., а отчетеният растеж е 29% спрямо 2015 г., според Доклада за прозрачност на EY Bulgaria. През последните пет години EY отчита стабилни нива на годишен растеж, възлизащи на 58% спрямо 2012-та година.

Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България, Македония, Албания и Косово коментира:

„През 2016-та година EY успя да реализира един завиден общ растеж на приходите от практиката спрямо 2015-та, а през първото полугодие на 2017-та продължаваме да отбелязваме добър прогрес към  устойчиво лидерство на пазара в България. Това са отлични резултати предвид всички предизвикателства на пазара в наши дни. За мен да бъдеш водещ в това, което правиш не е само въпрос на мащаб, измерен в приходи или брой персонал. Най-важното е да бъдем един разпознаваем и уважаван бранд.”

Работната сила на бъдещето

С глобализацията, регулаторните промени и напредъка в технологиите, които оказват огромно влияние върху работната сила по света, EY използва технологичните нововъведения и новите модели на работа, за да гарантира, че разполага с необходимото разнообразие от специалисти, които да осигуряват по-доброто обслужване на клиентите на EY. EY продължава да бъде лидер в набирането и стабилното развитие на таланти от цял свят. През ФГ17, компанията наема повече от 65 000 души, а кандидатите за работа в организацията надхвърлят два милиона души. Така броят на служителите на EY се увеличава със 7.3% и достига 250 000 души в световен мащаб. Новите съдружници, които са повишени през ФГ17 са 669. 36% от тях идват от развиващите се пазари, а 30% са жени.

EY променя своя подход и към развитието на служителите си като предоставя на все повече хора възможността да развиват нови актуални умения, особено след въвеждането на повече роботизирани технологии и AI. През ФГ17 EY инвестира близо 500 млн. щ.д. и повече от 12 милиона часа в обучение, за да може да обслужва клиентите по най-добрия начин и да подкрепя непрекъснатото развитие на служителите си.

В следствие на инвестициите в хората, за втора поредна година EY бе обявена  за най-атрактивен работодател в сферата на професионалните услуги в световен мащаб – и четвъртият най-атрактивен работодател в света  – в годишната класация на Universum „Най-атрактивен работодател в света“.

В България

През последните месеци екипът на EY в България нарасна до 285 човека. Тенденцията е всяка календарна година компанията да наема около 30 - 40 нови служители. Всеки един нов служител има своя кариерен път, който е съпътстван с придобиването на много нови умения и допълнителни знания през годината. В EY развитието на хората и  придобиване на умения и знания е заложено в самата философия на компанията, а кариерното развитие е ясно начертано, така, че всеки служител знае какво се очаква като поведение от него, за да стъпи на следващото стъпало в кариерата си.

Тази година EY въведе нова система за управление на представянето на служителите – LEAD, чиято цел е да стимулира от една страна лидерското поведение във всички сфери на взаимодействие, а от друга да създава предпоставка хората да бъдат управлявани чрез основните „коучинг подходи“.

Компанията инвестира в екипите си на всички нива в зависимост от професионалното направления.  Най-голямата инвестиция, която компанията прави касае  международната сертификация от Асоциацията на сертифицираните одитори във Великобритания (ACCA). EY Bulgaria изцяло финансира сертификацията, като подпомага служителите с допълнителни дни за учене, курсове към конкретните изпити и т.н. В зависимост от специализацията на служителите EY инвестира и в много други сертификации и обучения в областта на данъците, правото, оценителските стандарти и компетенции.

GigNow

В допълнение към привличането и развитието на професионалисти, ангажирани на пълен работен ден, през ФГ17 EY стартира GigNow, глобална платформа за таланти в рамките на EY, която адресира нуждите на “gig икономиката” и предоставя възможности за хора, търсещи по-голяма гъвкавост или по-краткосрочни ангажименти. Понастоящем GigNow функционира в САЩ, Великобритания, Ирландия, Австралия и Нова Зеландия и свързва квалифицирани професионалисти с подходящи проекти. По този начин GigNow осигурява необходимата експертиза и умения от критично значение за екипите на EY и неговите клиенти, като например в областите на дигиталните технологии, кибертехнологиите, роботиката и блок-веригите (blockchain). След старта на GigNow в него вече има регистрирани 3 000 професионалисти, като близо 500 от тях вече работят по проекти на EY.

Изграждане на по-добър работен свят

Амбицията на EY за изграждане на по-добър работен свят се отразява във всичко, което компанията прави, от работата с клиентите до развитието на служителите, и оттам, до ангажираността й към обществото и общностите. Организацията се стреми да предаде познанията, уменията и опита, който прилага всеки ден, като част от социалната й ангажираност в рамките на нейните общности по света. Тя прави това посредством оказването на съдействие на правителствата, общностите и бизнесите при решаването на най-трудните им проблеми, като задава по-добри въпроси и достига до по-добри отговори. През ФГ17 служителите на EY са отработили повече от 700 хиляди часа по различни инициативи и благотворителни проекти, като организацията е инвестирала близо 90 млн. щ.д. директно в общностни проекти. Голяма част от тези проекти използват най-последните иновации и уменията на EY за адресирането на належащи въпроси в местните общности, в които служителите на EY живеят и работят.

<!--[if--><!--[endif]--><!--[if-->През последната година професионалистите от EY съдействаха на малки и разрастващи се социални предприемачи, като например Jacaranda Health, с които компанията работи върху понижаването на процента на майчината смъртност в Кения посредством рационализиране на процесите за управление на пациентите и подобряване на финансовите прогнози, бюджетния процес и управлението на оборотния капитал. С подкрепата на EY, Jacaranda Health вече постига изумителни резултати срещу една пета от разходите на другите местни частни болници, което й дава възможност да предоставя висококачествени грижи за жени с ниски доходи в Източна Африка.<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->Фокусът на EY е насочен и върху оказването на подкрепа на следващото поколение таланти. Компанията си сътрудничи с JA Worldwide, Network for Teaching Entrepreneurship and Enactus, при подпомагането на млади хора да научат повече за бизнеса и социалното предприятие, и да развиват духа, уменията и увереността, от които се нуждаят в ерата на преобразуванията.<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->В Германия организацията събира заедно бизнесите, държавните институции и социалните групи, за да помогне при интегрирането на големия входящ поток от бежанци в местната работна сила и общество. <!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->В Индия нов проект помага за повишаване на участието на жените в отдалечен регион като им осигурява професионално обучение, което води до устойчива заетост и изключително много подобрява живота на жените и техните семейства. <!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->STEM Advantage, програма с идеална цел в САЩ, подготвя и вдъхновява млади жени и слабо обслужвани малцинства от всички полове да се развиват кариерно в STEM посредством платени стажове, менторства и стипендии. <!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->За да помогне на новосъздадените компании (startups) да се справят със сложността, свързана с увеличаването и управлението на паричните средства, екип в Белгия и Нидерландия разработи Finance Navigator, който работи като он-лайн финансов директор, подпомагащ слабо обслужваните, разнообразни по характер предприемачи да си разработят доказани от инвеститорска гледна точка, финансови модели, да прогнозират проблеми, свързани с паричните потоци, и да си осигуряват финансиране.<!--![endif]--><!--![if--><!--[if--><!--[endif]-->

Инвестициите в хората и новите технологии не само помагат на EY да постигне успех на пазарите, но и позиционират организацията така, че да може да продължи да изпълнява своята функция за изграждането на по-добър работен свят по пътя й към следващата финансова година.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във