Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приходите на 32.2% от нефинансовите предприятия са спаднали през септември

През септември 32.2% от мениджърите на нефинансовите предприятия посочват,  че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с август, когато 49.5% са посочили, че не е имало промяна, а за 17.8% пък е имало увеличение. Това показват резултатите от бизнес изследване на Националния статистически институт (НСИ) сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

Разпределението по икономически дейности показва, че 37.1% от фирмите в строителството са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, за индустрията този дял е 34.3%. В икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ намаление в приходите от продажби посочват 35.4% от фирмите, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - 30.9%.

По отношение на наетия персонал 17.1% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „неплатен отпуск“ - 10.0%, „освобождаване/съкращаване на наети лица“ - 9.1%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ - 8.3%.

За следващия месец 95.1% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 1.9% - ще преустановят временно дейността си, а 2.2% - ще прекратят дейността си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във