Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРИЕТ Е ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Министърът на финансите ще изготвя годишен доклад за състоянието на финансовото управление и контрол в публичния сектор, решиха депутатите в четвъртък (23 февруари), като гласуваха на второ четене текстове от законопроект със същото название. Докладът ще съдържа обобщена информация от ръководителите на организациите, които са разпоредители с бюджетни кредити от държавната и от общинските хазни, както и на разпоредители с извънбюджетни средства и по фондове и програми на Европейския съюз. Отчетът няма да включва информация за Висшия съдебен съвет и за Сметната палата.
До 31 май в Министерския съвет ще бъде внасян консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор, който обобщава годишните доклади за финансовото управление и контрол и за вътрешния одит в публичния сектор. След това той ще бъде представян на Народното събрание и Сметната палата. До същата дата Висшият съдебен съвет ще внася в Народното събрание и в Сметната палата годишния си отчет за финансовото управление и контрол и за вътрешния одит. До 30 юни пък върховната одитна институция трябва да представи на парламента доклада си за състоянието на финансовото управление и контрол и за вътрешния одит.
Министърът на финансите ще отговаря за разработването и актуализирането на стратегии и методически насоки в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор в съответствие с международно приетите стандарти за вътрешен контрол, с регламентите на Европейския съюз и с добрите практики на Европейския съюз, предвижда законопроектът. Към министъра на финансите се въвежда консултативен съвет, който ще подпомага финансовото управление и контрол, както и управленската отговорност в публичния сектор и ще обсъжда стратегическите документи в тази област.

Facebook logo
Бъдете с нас и във