Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приет е нов Устройствен правилник на Министерството на финансите

Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на финансите, който е изработен въз основа на резултатите от функционален анализ на администрацията на ведомството. Това съобщиха от правителствената информационна служба. 

Предвидено е създаването на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, което е свързано с последните промени в законите за финансовото управление и контрол в публичния сектор и за вътрешния одит в публичния сектор. В новата дирекция ще се обединят функциите и численият състав на дирекция „Вътрешен одит“ и на двете централни хармонизиращи звена, съществуващи в дирекция „Вътрешен контрол“. По този начин ще се оптимизира работата в изпълнение на една от функциите на министъра на финансите, свързана с провеждането, координирането и контролирането на държавната политика в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор. Също така ще се създаде допълнителна възможност експерти с натрупан опит да участват в разработването и изготвянето на методологически указания в областта на вътрешния одит и контрол в публичния сектор.

В новия Устройствен правилник е заложено численият състав на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки” да се увеличи с три щатни бройки във връзка с разширяване дейността на Централния орган за покупки и с цел изпълнение на мерките, предвидени в Националната стратегия за развитие на сектор обществени поръчки в България за периода 2014-2020 година. Допълнителните щатни бройки са за сметка на числеността на персонала на дирекция „Бюджет“ и дирекция „Връзки с обществеността и протокол”.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във