Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приемането на България в "чакалнята на еврозоната" ще се решава догодина

България може да се присъедини към валутно-курсовия механизъм ERM II през първото или през второто тримесечие на 2020 година. Това заяви ръководителят на Европейския съвет по банково преструктуриране Елке Кьоних. Кьоних уточни, че трябва да се види на какъв етап е изпълнението на критериите, за да може Европейската централна банка да даде зелена светлина.

Елке Кьоних е първият високопоставен европейски представител, който очертава новите срокове. Тя следи процеса по присъединяването ни към т.нар. "чакалня за еврозоната", тъй като заедно с него ще влезем в тясно сътрудничество в банковия съюз. Това означава, че българските банки ще започнат да правят вноски в Европейския фонд по преструктуриране, а не в националния. Именно този фонд е част от съвета, ръководен от Кьоних.

Макар и да изглежда изключително технически детайл, банковият съюз има пряко отражение върху българските банки. Най-големите от тях ще бъдат надзиравани пряко от Европейската централна банка, както и по-малки, ако от Франкфурт решат. Също така събираните от тях вноски за гарантиране на депозитите ще бъдат пренасочени към Брюксел, където е базиран Европейският фонд за банково преструктуриране, който е част от Европейския съвет за преструктуриране, който е под контрола на Елке Кьоних.

"България наистина ще бъде първата държава, ако всичко върви по план, която ще влезе в тясно сътрудничество с банковия съюз, въпреки че все още не е въвела еврото. Другата държава, която е заявила интерес, е Хърватия. И в двата случая трябва да знаете нещо, което може би е характерно за всички страни от Централна и Източна Европа, а именно - че големите банки, които имат представителство и в съответната държава, вече са част от нас. Това означава, че огромно количество банки няма да станат част от Единния фонд за преструктуриране…Има банки, които така или иначе са наши - т.е. правят вноски при нас. Досега техните компании извън еврозоната не са били част от работата ни, но когато се присъединят, нищо съществено няма да се промени", уточни пред БНР ръководителят на Европейския съвет по банково преструктуриране

Преди година правителството и БНБ преди около година категорично изразиха желанието си за едновременно присъединяване на България към ERM II и Банковия съюз. В края на юли приключи назначенията от ЕЦБ преглед на качеството на активите и стрес-тестовете в шест български банки. "Прегледът на качеството на активите и стрес тестовете са преди всичко пруденциално, а не счетоводно упражнение. Пруденциалният характер на оценката на ЕЦБ потвърди аргументите в полза на провежданата антициклична надзорна политика на БНБ. Акумулирането и поддържането на капиталови буфери в банките позволява използването им при реализация на негативни икономически развития", посочи пред "Банкеръ" подуправителят на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" Радослав Миленков дни след оповестяването на резултатите.

Констатациите на ЕЦБ бяха следните: "четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка – УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД и Централна кооперативна банка АД – нямат капиталов недостиг, тъй като резултатите им не попадат под съответните прагове, използвани в прегледа на качеството на активите и стрес теста.  Резултатите на Първа инвестиционна банка АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван както в прегледа на качеството на активите, така и в базовия сценарий на стрес теста, а също и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста. Резултатите на Инвестбанк АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван в базовия сценарий на стрес теста, както и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста."

И от БНБ, и от ЕЦБ подчертаха, че българските банкови органи "ще предприемат последващи действия" въз основа на направените констатации.

Може да допуснем, че датата за установяване на тясно сътрудничество, а оттам и членство в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) ще бъде фиксирана, след като БНБ и банките предложат на Франкфурт достатъчно добри мерки по направените при прегледа констатации. Както стана дума, присъединяването ни към ЕНМ е обвързано с влизането в ERM II. Формално "зелена светлина" следва да получим от Еврогрупата (съветът на финансовите министри на държавите от еврозоната плюс Дания) и ЕЦБ. Неформално обаче подкрепата си трябва да декларира и Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във