Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приемаме МБВР да не използва референтния лихвен процент ЛИБОР

Одобрен е проект на Споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за изменения на заемните споразумения между двете страни, свързани с оттеглянето на Банката от използването на ЛИБОР като референтен лихвен процент

Правителството е одобрило днес проект на Споразумение, съдържащо се в уведомление на Световната банка от 11 август 2021 г., както и писмо-отговор, с което уведомява, че не възразява заемните споразумения на Република България с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) да се променят, предвид факта, че Банката се оттегля от използването на ЛИБОР като референтен лихвен процент.

Възложено е на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев да подпише писмото-отговор на Република България по уведомлението на кредитора при условие за последваща ратификация, а след влизане в сила на закона за ратифициране - да изпрати писмото-отговор до Световната банка по съответния ред.

Уведомлението на Световната банка е в контекста на инициатива за преход на референтния й лихвен процент в посока оттегляне от използване на ЛИБОР.

От 1 януари 2022 г. ЛИБОР вече няма да се изисква да се котира от референтните банки на междубанковия пазар в Лондон. Според Световната банка в бъдеще може да се очаква подобно прекратяване и по отношение на EURIBOR.

За да запази съответствието между разходите за финансиране и отпускане на заеми, Банката е одобрила инициатива за преход на референтния лихвен процент, изпълнението на която изисква изменение на всички заемни споразумения, за да се включат разпоредби за замяна на ЛИБОР или EURIBOR в съществуващите заеми при обстоятелства, когато ЛИБОР или EURIBOR престанат да съществуват или вече не са търговски приемливи за целите на управление на нейните активи и пасиви.

Към момента Република България е страна по девет заемни споразумения с МБВР, според които по заемите е дължима лихва, базирана на ЛИБОР в евро.

Предвидените в уведомлението изменения включват замяна на понятието ЛИБОР с ново определение за референтен лихвен процент - за заеми в евро за такъв се определя EURIBOR или друг определен от Банката референтен лихвен процент.

Измененията предвиждат Банката незабавно да уведомява заемополучателя, а съответните промени да влизат в сила от датата на съответното уведомление.

От гледна точка на взаимоотношенията с МБВР, в която Република България членува, липсата на възражение би представлявала подкрепа за реализирането на инициативата на международната финансова институция за прехода, свързан с ЛИБОР.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във