Банкеръ Daily

Финансов дневник

При вътрешния одит ще се прилагат директно международните стандарти

Правителството отмени на днешното си заседание постановление от 2014 г., с което са утвърдени стандарти за вътрешен одит в публичния сектор.

Причината за това е, че с приетите изменения и допълнения на Закона за вътрешния одит в публичния сектор при осъществяване на дейността по вътрешен одит беше въведено прилагането на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издадени от Института на вътрешните одитори в Алтамонте Спрингс, Флорида, САЩ и е отпаднало законовото основание Министерският съвет да утвърждава Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, които съответстват на международните стандарти за вътрешен одит.

На практика, според новите законови изисквания, при извършването на дейността по вътрешен одит следва да се спазват цитираните международни стандарти за професионална практика по вътрешен одит, вместо Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, утвърдени през 2014 г. и валидни до последните изменения в Закона за вътрешния одит в публичния сектор, макар че и те отговаряха на международните стандарти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във