Банкеръ Daily

Финансов дневник

При 16% ръст БНБ иска да охлади жилищното кредитиране

Въпреки поредната вълна на коронавируса и неизбежното неспокойство в икономиката, статистиката на БНБ отчита пореден месец на растеж на кредитирането. От данните за август, които бяха представени на 23 септември, е видно, че ръстът е движен от потребителските и жилищните кредити. 

В края на август кредитите за неправителствения сектор са 68.326 млрд. лева. Те се увеличават на годишна база със 7.5% при 7.2% повишение месец по-рано. Констатацията, че това се дължи на заемите за домакинствата се потвърждават от данните, че бизнес кредитирането бележи забавяне. Заемите за нефинансовите предприятия нарастват с 4.2% на годишна база през август, при 4.5% годишно повишение през юли, достигайки 35.768 млрд. лева.

Кредитите за домакинствата са 27.795 млрд. лева. На годишна база те се увеличават с 11.5 процента. Жилищните кредити са 13.336 млрд. лв. и нарастват с 15.8% при 15.1% годишно увеличение през юли. Потребителските кредити възлизат на 12.878 млрд. лв. и бележат ръст с 9.8% в сравнение с август 2020 година. 

Нарастването на кредитната активност, особено при жилищните заеми, бе откроено от БНБ като една от предпоставките за  натрупване на циклични рискове. Това бе и аргумент за решението на централната банка да увеличени от 1 октомври 2022-ра нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции от 0.5 на 1.0 процент.

Взети са били под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономиката.

"Кредитната активност се разширява с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. Наблюдаваните темпове на кредитен растеж създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и за натрупване на циклични рискове, които могат да се проявят в нарастване на обема на необслужваните кредити при евентуален бъдещ спад на икономическата активност. Повишението на равнището на антицикличния буфер има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките", обясниха от Българската народна банка.

Както "БАНКЕРЪ" вече писа, антицикличният капиталов буфер е инструмент, въведен със споразумението „Базел III“, за да се противодейства на последиците от икономическия цикъл върху дейността на банките по отпускане на заеми. В благоприятни времена, когато кредитният растеж е засилен, този буфер изисква от кредитните институции да разполагат с допълнителен капитал. Така че при забавяне или дори свиване на икономическата активност, той да може да бъде освободен, за да даде възможност на банките да продължат да отпускат заеми за реалната икономика. Ако определена банка наруши това изискване, тя е длъжна да ограничи или спре изплащането на дивиденти или премии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във