Банкеръ Daily

Финансов дневник

През третото тримесечие АДФИ приключи 91 инспекции

В периода между 1 юли и 30 септември финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са извършили и приключили 91 проверки. Проверени са 146 обществени поръчки на обща стойност 3 012 951 171 лв. и 363 договора обща стойност 512 382 411 лева.

По време на инспекциите са установени 336 нарушения и са съставени 234 акта за установяване на административно нарушение, уточниха от Агенция за държавна финансова инспекция

Констатирани са 24 непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки на обща стойност 19 677 443 лева.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 929 139 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 736 981 лева. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 362 415 лв., като от тях са възстановени 237 144 лева. Съставени са три акта за начет.

Контролните органи на АДФИ са установили 72 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (58%) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния и общински бюджет (24%), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (16%) и министерства (2%). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във