Банкеръ Daily

Финансов дневник

През май лихвите по кредитите за бизнеса и домакинствата леко са намалели

През месец май средният лихвен процент по кредитите на българските фирми, в размер до един милион евро, договорени в левове, се запазва на ниво от 2,87 на сто, а по тези над  един милион евро намалява с 0,21 процентни пункта до 1,96 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите на бизнеса до един милион евро, договорени в евро, се понижава с 0,02 пр. п. до 2,58 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0,28 пр. п. до 2,19 на сто. През май средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0,02 пр. п. до 2,34 на сто, а по овърдрафта в евро – с 0,01 пр. п. до 1,77 на сто. 

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 1.1% (3.7 млн. лв.) до 352.4 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с 9.2% (55.7 млн. лв.) до 663.6 млн. лева.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение със 7.1% (29 млн. лв.) до 437.9 млн. лева.
Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 29.1% (17.9 млн. лв.) до 79.6 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро – с 10.3% (59.3 млн. лв.) до 638.3 млн. лева.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава нарастване с 82.5% (227.2 млн. лв.) до 502.7 млн. лева.

През май средният лихвен процент по кредитите на домакинствата за потребление в левове намалява с 0,03 пр. п. до 7,81 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити пада с 0,01 пр. п. 8,28 на сто.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава с 0,03 пр. п. до 2,54 на сто, а ГПР – с 0,04 пр. п. до 2,78 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити /в показател се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/ в левове се увеличава с 0.32 пр. п. до 3.21 на сто. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се повишава с 0.13 пр. п. до 3.16 на сто.

През май средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0,08 пр. п. до 14,77 на сто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0,02 пр. п. до 20,43 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове нараства с 2.8% (18.9 млн. лв.) до 704.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 4.8% (4.8 млн. лв.) до 105.5 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес намалява с 2.8% (14.7 млн. лв.) до 512.4 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 10.6% (16.5 млн. лв.) до 139.7 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове е 13.1 млн. лв. и се понижава с 35.9% (7.4 млн. лв.), а при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране спада с 25.1% (1.1 млн. лв.) до 3.3 млн. лева. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица намалява с 28.7% (5 млн. лв.) до 12.5 млн. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във