Банкеръ Daily

Финансов дневник

През 2020 г. ЕИБ е подкрепила с 443 млн. евро български проекти

Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова

През 2020 г. Групата на Европейската инвестиционна банка (Група на ЕИБ), която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), е предоставила заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие на стойност 443 млн. евро за различни проекти в България. Това представлява ръст от 23% общо за финансовите дейности спрямо 2019 г. 

През 2020 г. отпуснатите от ЕИБ заеми в България възлизат на 115 млн. евро. ЕИФ е заделил почти 328 млн. евро за нови линии за малки и средни предприятия (МСП), като се очаква да бъде мобилизирана сума от 1,8 млрд. евро за МСП в България, по-голямата част от която ще подкрепи тези от тях, които изпитват трудности заради пандемията от КОВИД-19.  

На виртуална пресконференция Маринела Петрова, зам.-министър на финансите и член на Съвета на директорите на ЕИБ и Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ представиха резултатите от финансирането, отпуснато от Групата на ЕИБ в България и обсъдиха стратегическите перспективи на Банката на ЕС за предстоящата година.  В допълнение, вицепрезидентът Павлова направи преглед на основните дейности на Групата на ЕИБ за 2020 г., включително отговора на пандемията от КОВИД-19 и ключовата роля на организацията в борбата с неблагоприятните климатични промени.

След пресконференцията се проведе виртуална конференция, организирана от икономическия отдел на ЕИБ, на която бяха представени резултатите за България от годишното проучване на ЕИБ относно инвестициите. Проучването включва уникална информация за корпоративната инвестиционна ситуация в Европейския съюз. 

Проучването констатира, че в България пандемията има сериозно отражение върху фирмените стратегии за инвестиции. Почти половината от дружествата са били принудени да инвестират по-малко от планираното (46%), а инвестиралите повече са единици (7 на сто). Реакцията на българските дружества на пандемията съответства на средните стойности за ЕС (45 процента). Една четвърт от дружествата отчитат ръст в ползването на цифрови технологии (25%) в сравнение с половината от дружествата в ЕС (50%). Една четвърт от дружествата очакват трайно намаляване на заетостта (25 %) като дългосрочно следствие от КОВИД-19, което е сходно на средните стойности за ЕС (21 %). Освен това, почти две-трети (63%) от дружествата в България не разполагат с инвестиционни планове за справяне с въздействието от изменението на климата, което е много над средното за ЕС (35%).

"2020 г. ни поднесе големи предизвикателства.  Пандемията от КОВИД-19 породи безпрецедентна глобална криза. На този фон, аз съм горда, че Групата на ЕИБ увеличи финансирането в страната, по-конкретно за МСП. Финансовата подкрепа от наша страна съдейства за подобряване живота на хората и играе важна роля за насърчаване на икономическото развитие на България по време на пандемията. Бих искала да благодаря на всички наши партньори и да ги уверя, че ние оставаме в готовност за оказване на подкрепа на МСП, регионалното сближаване, действията в областта на климата и градското развитие с цел създаване на заетост и просперитет в цялата страна", заяви Павлова.

"Високо оценяваме активната роля на банката в осъществяването на стратегическите цели и приоритети на ЕК и на държавите членки, свързани с климата и готовността й да подпомага държавите членки при осъществяването на прехода към неутралност по отношение на климата. За да се ползват успешно предоставените от ЕК и ЕИБ финансови възможности, е от съществено значение да бъдат идентифицирани конкретните инвестиционни нужди и да бъдат подготвени качествени проекти. Със своя опит и експертиза във финансирането на инвестиции в областта на инфраструктурата, иновациите, климата и околна среда, банката може да подпомогне значително този процес и да допринесе за успешния преход на България към въглеродна неутралност", каза Маринела Петрова.

На конференцията бе обявено, че ЕИБ вече има нов ръководител на офиса си в България - Теодор Радонов, който ще поеме работата от края на март. Той е в банката от девет години, обяви Лиляна Павлова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във