Банкеръ Daily

Финансов дневник

През 2018 г. ще се кандидатства за целия бюджет от 3 млрд. лв. на ОП „Региони в растеж“

През следващата година се очаква да бъде обявен за кандидатстване целия ресурс по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който е на стойност малко над 3 млрд. лв. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова във вторник при откриването на Десетото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма, където отчете успешното й изпълнение.

Към настоящият момент е договорен 65% от ресурса на ОП „Региони в растеж“ или около 2 млрд. лв. Разплатени са 20% от средствата по сключените договори.

Вече са стартирали редица проекти по интегрираните планове за градско развитие в 39-те големи града на страната. Сключени са и голям брой договори с 28-те по-малки общини – бенефициенти по проекти, свързани с енергийна ефективност на многофамилните и публични сгради, модернизация на професионалното образование, свързаността в регионите. Една от най-успешните мерки е по линия на рехабилитацията на републиканската пътна мрежа, където е договорен 100% от разполагаемия ресурс. На 87% е договорен и ресурса по мярката за модернизация на учебните заведения в страната, на 98% - финансирането на мерки за енергийна ефективност в по-малките населени места. През следващите месеци се очаква и е необходимо обемът на сертифицираните разходи да нарасне в пъти.

През следващата година ще бъдат осигурена възможност за инвестиране на 174 млн. лв. за изпълнение на проекти, свързани с изпълнение на мерки за деинституционализация на възрастни хора и хора с увреждания. Ще бъде предоставена и възможност за кандидатстване по мярката за подкрепа на туристическия сектор. По-малките общини ще могат да кандидатстват за допълващо финансиране по мерките за енергийна ефективност. В сектор „Здравеопазване“ предстои да започне и изпълнението на мярката за модернизация на спешната помощ в цялата страна. Към настоящият момент се изпълнява стриктен график с Министерството на здравеопазването за наваксване на забавите, свързани с приемането на новия стандарт за спешна помощ, стана ясно на заседанието. Той е свързан и с обследване на всички спешни центрове в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във