Банкеръ Daily

Финансов дневник

Преструктурирането на българския износ продължава

Макар българският износ да отбеляза нов исторически рекорд през 2018 г. - 33,205 млрд. щ. д., България отстъпва позиции и е на 64 място сред всички износители в света. Това става ясно от анализ на Българската стопанска камара (БСК). Източник на данните е International Trade Centre ITC Geneva, където се обработват данни от 233 държави с различна степен на изчерпателност.

Припомняме, че година по-рано мястото, което заемаше страната ни в световния износ бе 61-во. Ръстът на износа ни за 2018-а спрямо 2017 г. е 6%, при ръст на световния внос 10 на сто.

Групите от стоки с най-голям износ са електротехниката  и електрониката, мед и изделия от мед, енергоносители (горива и електроенергия) и машини и апарати, показват резултатите. Тези 4 групи стоки формират 36% от износа ни. 

Според неокончателни данни на вносителите, България е изнесла стоки за отбраната поне за 777 мил. долара. Важно е да уточним, че редица държави, които са пазар за българска специална продукция, не предоставят данни за търговията си с нея.

За периода 2014-2018 г. българският износ, измерен в щатски долари, нараства с 5% годишно, докато световният внос нараства с 2%, поясняват от БСК.

Изделията на електрониката и електротехниката продължават своя експортен възход с 10% средногодишен ръст за последните пет години, докато за същия период световният внос се е увеличил с 4 на сто. Това се дължи в голяма степен на ръста през последната година - 19 на сто. Това означава, че тези български производители са конкурентоспособни на глобалните пазари и изместват други доставчици, смятат от бизнес организацията. Износът на машини и апарати също се представя добре и бележи ръст от 5%, докато световният внос расте с 2 процента. За последната година износът на тази група стоки расте с 10 на сто.

Изключвайки специфичните доставки, износът на зърно заема пета позиция. Следват фармация, автомобилна индустрия, изделия от желязо и стомана, пластмасови изделия, облекла.

По експертни оценки, износът на специална продукция (над 777 млн. щ. д.) би трябвало да е на единадесето място сред водещите стокови групи в износа ни. Ако този износ се добави към посочените 33,2 млрд. долара., България ще изпревари Литва (с износ за 33,404 млрд. щ.д.) в световната ранглиста.

Стоката с най-голям стойностен обем в експортната ни листа през 2018 г. е катодната мед - 1,251 млн. долара, при спад в износа 3% спрямо 2017 година. Леките горива са на второ място с 1,089 мил. долара, следва анодната мед с 1,075, средно тежки горива 1,014 и пшеница 759 мил. долара. Тези 5 стоки формират 15,6% от износа. По експертна оценка суровини и енергоносители формират 29-30% от износа.

Добре се представят износът на медикаменти, на  кабелни снопове за автомобилистроенето, на маслодаен слънчоглед, на части и възли за машини и апарати, руди на благородни метали. Впечатление прави ръст от 113% на биодизел и тръби за газ – 228%, докато износът на електроенергия спада със 7 на сто.

Сред изброените по-горе стоки, увеличение в пазарния дял (положителна разлика между нашия износ и глобалния внос) имат пшеницата, кабелни снопове, части и възли за машини, биодизел и тръби за газ.

С най-голям положителен търговски баланс са анодна и катодна мед, леки горива, пшеница, кабелни снопове.

С най-голям ръст в стойност през последните 5 години са приспособения за стомия - 10 пъти, оловен скрап, велосипеди със спомагателен двигател, тръби за газ, измервателни апарати за флуиди.

Ръстът в стойност на износа за периода 2018 г. спрямо 2017 г. е най-голям при ветеринарните  ваксини, семената  за посев, части за мотоциклети и мотопеди, кожи от норки, надуваеми салове.

Нашите най-успешни експортни стоки срещат различна динамика на световните пазари, посочват от БСК. Голям ръст на световния внос има при смеси от каучук, ванилия, литиеви карбонати, автомобили за превоз на хора, ванадиев оксид.

Данните сочат, че България държи 24,5% от световния пазар на патешки черен дроб. Временно консервираните череши имат 19,7% дял, пшеница за посев 14,5%, патешкото месо - 13,3%, руди на благородни метали 11,6%, маслодаен слънчоглед 11,1%, анодна мед 10,8 на сто.

Стоките, с които България заема водещо място в световния износ, показват известна устойчивост, разясняват от БСК.

Анализ на данните сочи още, че през 2018 г. сме осъществили износ за 198 държави и територии. В редица държави имаме малък износ на нишови продукти. Най-важните пазари обаче са Германия, Италия, Румъния, Турция и Гърция, които общо допринасят за 46,4% от износа. Следват Франция, Белгия, Холандия, Китай, Испания, Великобритания, Полша, Чехия, Сърбия, Австрия, Унгария, САЩ, които добавят още 32,5 на сто. С всеки от първите 7 търговски партньора имаме положителен търговски баланс общо за 2 млрд. долара.

Измежду значимите ни  партньори над 10% ръст за миналата година имаме с Германия 22%, Италия 15%, Румъния 15%, Гърция 15%, Холандия 23%, Китай 15%. Спад има с Турция,  Франция и Испания.

"Преструктурирането на българския износ продължава. Българските предприемачи намират своето място в глобалната верига на доставки. Износът расте дори за държави с активна експортна насърчителна политика - политика, обхващаща конкретна информация за пазари и търсене, съобразено с националния потенциал, проактивни инициативи на посолствата, колективни тренинги, индивидуални консултации и организиране на срещи с купувачи, финансиране на входящи мисии с купувачи, налагане на бранда България, и много други, които липсват у нас", допълват от бизнес камарата.

Според експертите от БСК България може да увеличи износа си за развитите държави, като стане подизпълнител на големите фирми и се включи в глобалните вериги на доставки. С течение на времето ще се придобият знания и умения за по-широко самостоятелно навлизане на световните пазари под собствена марка и със собствени разработки.

"Нарасналата конкурентоспособност се дължи основно на международни компании в България, и по-малко на местни фирми. Независимо от ползите от чуждестранните инвеститори, редица суровини и материали не се преработват достатъчно задълбочено и килограмовите цени на българския износ са сравнително ниски", допълват от бранша.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във