Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРЕСРЕКЛАМАТА НА БАНКОВИ КАРТИ ПОРАСНА 215 ПЪТИ

Почти двойно са се покачили рекламните бюджети на българските банки през отиващата си 2001 г., показва проучване на агенцията за пазарни и социални изследвания Маркетинг. Медии. Анализи. Според него, между 1 януари и средата на декември кредитните институции са вложили в телевизионна и печатна реклама 3 967 984 лв., а за 2000-ата - 2 049 013 лева. Тези данни са резултат от мониторинга на четирите ефирни телевизии с най-голяма зрителска аудитория - Канал 1, Би Ти Ви, Нова телевизия и 7 дни, на кабелните програми Евроком и МСАТ, както и на 64 печатни издания. Изчисленията са брутни и са въз основа на публикуваните тарифи на наблюдаваните медии.Проучванията на агенцията показват, че през 2001 г. телевизионният рекламен пазар е погълнал общо 139 593 582 лв., докато за 2000-ата сумата е била 90 818 980 лева. Впечатлява и увеличението на рекламните приходи във вестникарската индустрия. През миналата година тя е получила 51 367 885 лв. от реклама, докато до средата на декември тази година бизнесът е инвестирал в нея 64 340 859 лева. Нараснал е и делът на банките, които са заделили повече пари за представяне на своите продукти и услуги пред широката публика. През 2001-ва те държат 1.17 процента от телевизионния рекламен пазар, докато през миналата година присъствието им е било по-скромно - 0.71 процента. Кредитните институции са още по-активни в рекламата във вестници и списания с 3.64% от общия обем за тази година при 2.74% през миналата. Истински бум през 2001-ва направиха рекламните кампании на кредитни и дебитни карти. Тази банкова услуга, която набира скорост у нас, е генерирала реклами в размер на 301 720 лв. през 2000-ата, а през тази година сумата нараства близо три пъти и достига 886 364 лева. Това увеличение почти изцяло се пада на печатните издания. През миналата година банките са заделили едва за тези компании в пресата едва 1780 лв., докато сега ръстът е 215 пъти - т.е. 383 340 лева. Най-силно популяризираната банкова услуга в българския телевизионен ефир е системата за бързо разплащане Уестерн юниън. До средата на декември клипът за експресните преводи е бил излъчен 365 пъти в различни ефирни и кабелни програми, като закупеното телевизионно време е на обща стойност близо 513 хил. лева. В извадката за най-рекламирани финансови продукти следват услугите на Първа инвестиционна банка (ПИБ), която е инвестирала общо 510 хил. лв. в телевизионна реклама. От тази сума ПИБ е вложила 360 хил. лв. за популяризирането на дебитната си карта. Клипът за нея се е появил 131 пъти в обхванатите от изследването на агенцията шест най-гледани канали.С най-широк кръг от клипове се е представила СИБАНК. Един от тях е за кредитната институция, а други два - за евродепозитите й и за дебитната карта Маестро и Мастър.Най-активно пропагандираният банков продукт във всекидневни и седмични печатни издания също е система за бързо разплащане. СИБАНК и Банка ДСК са инвестирали в рекламирането на алтернативната на Уестерн юниън система за парични преводи Мъни грам. За тази цел СИБАНК е вложила 205 хил. лв., а ДСК - почти 41 000 лева. На СИБАНК се пада и най-високият общ бюджет за пресреклама - почти 479 хил. лева. Следва я РОСЕКСИМБАНК с 392 хил. лева. Най-голямо разнообразие на рекламираните банкови услуги във вестници и списания се пада на Обединена българска банка (ОББ). Освен каре, в което се представя, тя е разработила кампании за промоция на още осем свои продукта - евродепозитите, компютърното банкиране, мобилното банкиране, кредитните си карти, дебитните си карти, електронното банкиране, телефонното банкиране и ипотечното кредитирането. По този показател втора е ЕВРОБАНК със седем кампании.Вестниците и списанията остават предпочитаните медии за реклама на финансовите институции. През 2001 г. 26 банки, застрахователни и пенсионноосигурителни дружества са информирали потенциалните си клиенти за услугите, които предлагат, чрез пресата. Чрез телевизията същото са направили 12 от тях.Данните са предоставени от агенцията за маркетингови и социални изследвания Маркетинг. Медии. Анализи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във