Банкеръ Daily

Финансов дневник

Премахват таксата от 50 лв., събирана досега от обменните бюра

Министерският съвет прие постановление за изменение на таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите. Целта е да се намали административна тежест за лицата, извършващи дейност като обменно бюро.

С постановлението се отменя таксата от 50 лв. за вписване на промени в обстоятелството. Направените изменения се отразяват в публичен регистър и няма основания заявителят да уведомява органа за настъпването им. В допълнение, разпоредба от Валутния закон предвижда заплащане на такса само при вписване в публичния регистър на лицата, които извършват сделки като обменно бюро, но не и за вписване на промени в обстоятелствата.

Приетият от правителството документ е разработен в изпълнение на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във