Банкеръ Daily

Финансов дневник

Преките инвестиции за януари възлизат на 54 млн. евро

По предварителни данни на Българската народна банка Преките инвестиции в страната за януари 2017 г. възлизат на 54 млн.евро. Те са се увеличили с 25.9 милиона (92.1%) на годишна база.  

Дяловият капитал е с нетна положителна стойност от 0.1 млн. евро за първия месец на година, при отрицателен размер от 38 млн.евро за януари 2016-а.

Нетните постъпления от инвестиции от чуждестранни лица в недвижими имоти са 0.5 млн.евро, при 2.1 млн.евро година по-рано. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия, Австрия, Турция и Дания, посочват от БНБ.

За януари подстатия Дългови инструменти е в размер на 54 млн.евро, при отрицателна стойност от 18.3 милиона за същия месец на 2016 година.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната са от Холандия (26.6 млн. евро, 49.2% от общия размер), Малта (15.4 млн. евро,28.6%) и Германия (11.9 млн. евро, 22.1%).

Преките инвестиции в чужбина за януари 2017 г. нарастват с 2.4  млн. евро, при увеличение с 1.4  млн. евро за януари 2016 г.

През февруари БНБ обяви, че преките инвестиции в страната за периода януари-декември 2016 г. възлизат на 682.8 млн. евро. Спрямо същия период на 2015 г. се наблюдава понижение от 59.7% или 1009.6 млн.евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във