Банкеръ Daily

Финансов дневник

Преизбраха Светла Несторова за председател на УС на АБЗ

Общото събрание на Асоциация на българските застрахователи преизбра Светла Несторова за Председател на Управителния съвет на Сдружението.
Това стана на редовно отчетно-изборно Общо събрание на Асоциация на българските застрахователи, проведено на 16 ноември в гр.София, съобщиха от Асоциацията.

Светла Несторова е Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

За Заместник-председател на Асоциацията е избран Константин Велев, Изпълнителен директор на „ЗАД Армеец“ АД.

Членовете на Управителния съвет са следните:

Андрей Александров, Главен Оперативен директор на „ Алианц България Холдинг“АД

Кирил Бошов, Изпълнителен директор на „Евроинс иншурънс Груп“АД, Председател на УС на Еврохолд България“АД

Коста Чолаков, Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД

Николай Генчев, Главен изпълнителен директор на ЗК “Уника“АД и Изпълнителен директор на ЗК “Уника Живот“АД

Юри Копач, Изпълнителен директор Търговска мрежа и продажби, Член на УС на „Дженерали застраховане“АД

Членовете на Общото събрание приеха отчета за дейността на Управителия съвет и отчета за дейността на Контролния съвет за 2016г. Също така бяха приети основните насоки, годишната програма за дейността и бюджета за 2018 година.

За нов член на АБЗ бе приет Колонад Иншурънс Ес Ай- клон България.

За АБЗ

Асоциацията на българските застрахователи е сдружение, в което членуват 28 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във