Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Прегрява или загрява българската икономиката?

"Бомбичката" на изминалата седмица бе изказването на финансовия министър Владислав Горанов, че има опасност икономиката на България да прегрее през следващите две години. Твърдението  породи доста коментари. Някои от тях бяха сериозно аргументирани, други по-скоро бяха насмешка към заключенията  на министъра. По думите на Горанов през 2017-а икономиката ни ще достигне ръст между 3.9 и 4% и това според него е индикатор, че тя върви към прегряване.

Всъщност какво означава икономиката да прегрее? Според икономисти това се случва, когато икономиката дълго време работи с максимално напрежение на ресурсите си. Има модели, с които се измерва какъв е максималният растеж, който може да постигне една икономика с наличните ресурси. За България при сегашното й състояние този ръст е 3.7-3 .9% годишно. Но доколкото става дума за модели за оценки,  при тях винаги има възможност за някакъв процент грешка. Прегряването на икономиката е като прегряването на двигателите - когато работят дълго време  на максимална мощност, те се скапват. Въпросното прегряване се изразява в бърз ръст на инфлацията,  в ускорено увеличаване на кредитите, присъщ му е рязко нарастващ дефицит по текущата сметка на платежния баланс - ефекти,  породени от бързото  увеличаване на заетостта и на работните заплати. Някои  от тези фактори са налице в България,  други въобще липсват. Например статистиката отчита рязко увеличение на заетостта -  от 63-64% през 2015-2016-а до 72-73% през 2017-а. Средната работна заплата расте с 9-11% годишно, което е в пъти  над  ръста на брутния вътрешен продукт. Отчетен е и ръст в цените на имотите. Така че тези два индикатора за прегряване светят ярко.

В същото време липсва ръст на инфлацията. По-точно казано, липсва какъвто и да е здравословен ръст на инфлацията. Смята се, че за такъв може да се говори и  ако тя е около 1.5-2.0 процента.

Дефицитът по текущата сметка също е в границите на нормалното. За някакъв сериозен ръст на кредитите пък въобще и дума не може да става. Неслучайно вече повече от една година БНБ държи на равнище 0% антицикличния буфер, който се определя всяко тримесечие и е един от лостовете за ограничаване на прекомерния ръст в кредитирането.

Другият сериозен индикатор, сигнализиращ за прегряване на икономиката - покачването на лихвените проценти, също е изпаднал в летаргия. Нещо повече - лихвите продължават да намаляват спрямо нивата им си от 2016-а. Това ясно личи от информацията в последната статистика на БНБ. Според нейните констатации : "През август 2017-а средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2016-а с 0.34 процентни пункта - до 4.14%, а по заемите, договорени в евро - с 0.95 процентни пункта, до 3.24 процента.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 1.33 процентни пункта - до 3.08%, а по тези, договорени в евро - с 1.24 процентни пункта,  до 2.92 процента."

Понижаване е отчетено при лихвите и годишните проценти на разходи по заемите - потребителски и жилищни за населението.

На фона на всички тези факти е ясно, че сме далеч от ситуацията от края на 2008-а, когато лихвите, инфлацията, ръстът  на кредитите, на цените на жилищата и на дефицита по текущата сметка се измерваха с двуцифрени числа. Единствено нивото на заетостта и  ръстът  на работните заплати се доближават  до нивата отпреди девет години, когато икономиката наистина прегряваше. Поради всички тези причини е пресилено да се твърди, че в момента има опасност от прегряване на икономиката. Според някои експерти за такова състояние би могло да се говори,  ако при сегашното равнище на  икономическите ресурси БВП две години подред започне да расте  с повече от 5 на сто, но реално, а не в номинално изражение. Това обаче не означава, че финансовото министерство не трябва внимателно да наблюдава всички макроикономически индикатори и да е готово с навременни ефективни мерки, ако по повечето от показателите  започне  да блести  червена светлина.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във