Банкеръ Daily

Финансов дневник

Предвидена е актуализация на държавния бюджет през юли 2022 г.

Подготвяне на актуализация на държавния бюджет през юли 2022 г., включваща резултатите от анализите на другите експертни групи - социална и други, и на база шестмесечното изпълнение на финансовата рамка. Това решиха експертите, които преговарят за приоритети за коалиционно споразумение. И да се предвидят необходимите средства за актуализацията.

По-силния растеж на икономиката и по-висока събираемост ще осигурят и по-високи приходи и при тези ставки на осигуровките, без да се налага увеличаването им.  Преговарящите се договориха да се увеличи необлагамената стойност на ставката за трети стълб - от 60 на 120 лева, на пенсионното осигуряване. 

Да се въведе системата с индивидуални партиди в НОИ съобразно индивидуалния принос на всеки към системата, бе вписано сред приоритетите по тема "Финанси". 

Постигна се споразумение и за разработване и финансово обезпечаване на план за капиталова подкрепа  на бизнеса със срок края на юни.  

За бюджет 2023 г. да се работи с общините за  изработване на модел за децентрализация, решиха експертите. Постигна се разбирателство за това да има диверсификация според различните общини и региони. Прие се и предложението да се вземе предвид при разработване на модела и местоработата на фирмите, а не мястото на регистрация на компанията.  

От ИТН предлагат да се направи анализ на данък наследство според европейската практика. 

Данък върху лихви по депозити да се премахне, бе решено, за да се избегне администрирането и хартията по неговото управление.  В днешното време той е без смисъл.

Работна група ще разгледа процеса по дарения, меценатство, спонсорство и други. 

Преговарящите уточниха разширяване на възможностите за увеличаване на размера на инвестициите на пенсионните фондове в рискови активи. У нас все още няма много алтернативи за атрактивни инвестиции и затова тези дружества влагат своите средства в чужбина, за да постигнат по-висока доходност. Причината за това е и недоразвития капиталов пазар у нас. Добре е да се потърсят стимули и възможности за повече инвестиции в проекти у нас и да се подкрепят българските фирми и с акумулираните в пенсионните фондове български парични средства. 

Постигна се съгласие за премахване на данък уикенд, като една административна марка без стойност.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във