Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРЕДПАЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С МВФ ЩЕ БРАНИ ФИНАНСОВАТА НИ СИСТЕМА

СЛЕД ОСЕМ ПОДАРЕНИ ЖИВОТА БКК ЩЕ БЪДЕ ЛИКВИДИРАНАНова година, нов късмет, са казали хората. За банковия сектор късметът би трябвало да се изрази в повече клиенти, услуги, приходи и, разбира се, в по-големи печалби. Предстоят и редица решения, най-вече на БНБ, чрез които банковата практика ще се приближи до условията на работа в Европейския съюз.След приключването на приватизацията на Банка ДСК (която бе продадена през октомври 2003 г. на унгарската О Ти Пи за 311 млн. евро) обликът на финансовокредитната ни система е почти оформен. Над 90% от активите на действащите у нас банки са притежание на чуждестранни собственици. Възможно е този процент да се увеличи още през 2004 г., ако бъде обявена процедура за продажбата на Общинска банка.Факт е обаче, че трансформацията на собствеността в българския банков сектор продължава. Очаква се до края на февруари 2004 г. БНБ да даде разрешение на двама от учредителите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) - Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев да придобият 39-процентния дял на досегашния австрийски акционер - инвестиционния фонд ЕПИК. След приключването на тази операция двамата бизнесмени ще владеят официално общо 63.66% от капитала на създадената от тях преди единайсет години банка.Няколко ще са основните събития през 2004-а във финансовия сектор. След като преживя пет правителства и осем удължавания на своя живот и след повече от дванадесет години съществуване, създадената през февруари 1992-а Банкова консолидационна компания ще бъде ликвидирана.Още при самото учредяване на БКК в устава й бе заложена клауза, че в срок от две години тя трябва да консолидира и приватизира държавните банки и след това да бъде заличена от фирмените регистри. Тази задача се оказа непосилна за хората, които управляваха компанията по време на правителствата на Димитър Попов, Филип Димитров, Любен Беров, Ренета Инджова, Жан Виденов и Иван Костов. И се наложи осем пъти ликвидацията й да бъде отлагана. За последно това стана на 19 декември 2003-а, когато общото събрание на БКК реши тя да съществува до август 2004 година.От приватизацията на държавните банки - ОББ, Българска пощенска банка, SG ЕКСПРЕСБАНК, ХЕБРОСБАНК, БУЛБАНК, БИОХИМ и Банка ДСК, която започна при правителството на Иван Костов през 1997-а и приключи при управлението на сегашния кабинет на Симеон Сакскобургготски през 2003-а, БКК получи 1.73 млрд. лева. От тях, след всичките платени през годините данъци и раздадени дивиденти, сега - в началото на 2004-а, по сметките на консолидационната компания са останали малко над 700 млн. лв. (около от 358 млн. евро). Дивидентите от БККПри ликвидацията й лъвския пай от тези милиони ще получи Министерството на финансите, което притежава 99.5% от акциите на БКК. Останалите 0.5% ще бъдат разпределени между повече от хиляда дребни акционери, между които най-голям дял притежават Софийската община, РОСЕКСИМБАНК, СИБАНК, ХЕБРОСБАНК и Химимпорт. Но преди парите на БКК да се излеят в джобовете на акционерите й, тя трябва да премине през няколко процедури, които могат да продължат и до края на 2004 година. Първата е съветът на директорите на консолидационната компания да уточни с УниКредитоИталиано, Банк Аустрия и унгарската OTP (О Ти Пи) условията, при които Министерството на финансите като представител на държавата ще се нагърби с ангажиментите на БКК към купувачите на БУЛБАНК, БИОХИМ и Банка ДСК. По този повод до края на януари изпълнителната директорка на БКК Нели Кордовска ще изпрати до УниКредито, Банк Аустрия и OTP проектодоговорите за прехвърляне на поетите ангажименти от БКК към Министерството на финансите. Очаква се в рамките на един месец трите банки да върнат проектоспоразуменията със своите корекции и те да бъдат подписани от консолидационната компания, финансовото министерство и купувачите на БУЛБАНК, БИОХИМ и Банка ДСК. През април или май ще бъде проведено годишното общо събрание на БКК, което за последен път ще вземе решение компания да раздаде дивидент. Вероятно на него акционерите ще упълномощят Нели Кордовска да поиска от Софийския градски съд да открие процедура по обявяването на БКК в ликвидация. С излизането на съдебното решение започва да тече и шестмесечният срок, през който евентуални кредитори могат да предявяват претенции към компанията. Ако такива се появят, назначеният от съда ликвидатор трябва да задели суми за покриването на тези претенции, а останалите средства да разпредели между акционерите на БКК съобразно техния дял в акционерния й капитал. След пълното изплащане на дяловете и удовлетворяването на евентуалните претенции съдът ще прекрати съществуването на Банкова консолидационна компания АД и ще я заличи от фирмения регистър. Вероятно цялата тази процедура ще бъде извървяна до края на 2004-а и БКК ще остане в историята.Такава ще е съдбата и на двегодишното стенд-бай споразумение между България и МВФ, което официално ще приключи през февруари 2004 година. Вместо него ще се преговаря запредпазно споразумениеДоговарянето му ще започне с идването на водената от Ханс Фликеншилд мисия на МВФ, която се очаква да пристигне в България в края април или в началото на май. Според експерти от МВФ това ще бъде доста тежка мисия, тъй като освен че ще договаря предпазното споразумение, тя ще прави и прегледа, съответстващ на изискванията на т.нар. Артикъл IV от устава на Фонда за оценка на икономическото състояние на всяка една държава - членка на международната финансова институция.Що се отнася до предпазното споразумение, очаква се то да бъде двегодишно. Още при първите разговори ще бъде уточнена програмата за реформи, които българското правителство ще трябва да изпълнява в периода на действието му. Отново ще има изисквания към равнището на приходите от различните данъци, към размера на фискалния резерв, към намаляването на просрочените данъчни задължения... Разликата между него и приключващото сега двегодишно стенд-бай споразумение ще е, че при предпазното държавата ни ще получава пари от МВФ само когато и ако има нужда от тях. Със сключването на предпазното споразумение българското правителство ще демонстрира възможността си да извършва реформи без задължителната финансова подкрепа на МВФ и да си осигурява необходимото външно финансиране, като емитира облигации на международните пазари.През 2004 г. тържествено ще бъдат отбелязани125 години от създаването на БНБПразненствата ще са на 6 юни - датата, на която преди 125 години Централната банка извършва първата парична операция. През 2004 г. се предвижда също така да бъде променена Наредба N9 на БНБ и всички заеми, чието обслужване е просрочено с повече от 90 дни, ще бъдат класифицирани като загуба, а банките ще бъдат задължени да заделят за тях провизии, равни на 100% от размера на просрочения кредит. Сега подобна разпоредба влиза в сила за заеми, които не се обслужват повече от 120 дни.През 2004 г. УС на БНБ ще трябва да реши съдбата на БорикаПреди Нова година управителят на БНБ Иван Искров се срещна с представители на УС на АТБ и уточни с тях, че асоциацията ще представи в БНБ основните изисквания, които банките имат към Борика. На тази база Централната банка ще разработи стратегията за развитието на националния картов оператор.Някои шефове на кредитни институции коментираха пред представител на в. БАНКЕРЪ, че е редно в стратегията да се опишат основните продукти и услуги, които банките очакват да им предложи националният картов оператор през следващите две-три години.В стратегията за развитието на Борика, според банкерите, следва да има и специална глава, посветена на инвестициите, които трябва да бъдат направени в дружеството през следващите три години. Засега шефовете на търговските банки се въздържат да конкретизират техния размер. Това, според тях, може да стане едва след като бъде направен внимателен анализ на финансовото състояние на Борика и на технологичното й равнище. За изготвянето му вероятно ще бъде наета одиторска компания, занимаваща се с оценка на информационните технологии, с които работят банките и финансовите дружества. На базата на този анализ кредитните институции ще решат дали е целесъобразно да създават специално дружество, което да купи Борика, или ще направят това чрез Банксервиз. Въз основа на анализа кредитните институции ще предложат на БНБ цена, по която да закупят от нея всички акции на националния картов оператор.Това са най-важните събития, които банкерите очакват през 2004 година. А прогнозите им са, че тя в никакъв случай няма да е инфарктна, но през нея се очертават реформи, които би трябвало да приближат финансовия и банковия сектор към условията на работа в Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във