Банкеръ Daily

Финансов дневник

Предлагат се дългови книжа за 300 млн. лева на вътрешния пазар

Мандата нана новия финансов министър Валери Белчев започва с емисия дългови книжа.

Правителството търси още 300 млн. лв. дълг от вътрешния пазар чрез продажбата на облигации. Днес БНБ ще проведе пореден аукцион. Предложените дългови книжа са със срочност 10.5 години и с падеж 17 август 2031 година. Според условията на аукциона книжата ще се предлагат с 0.10% годишен лихвен процент.

Това ще бъде първата емисия в мандата на новия финансов министър Валери Белчев.

През тази година Министерството на финансите е изтеглило един милиард лева нов дълг  за годината при ограничение от 4.50 млрд. лева за 2021-а.

В началото на септември Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа, деноминирана в лева, с падеж 24 февруари 2026 година. На аукцион бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер от минус 0.15 процента.

В периода 15-22 февруари финансовото министерството пусна още две дългови емисии. Една нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа за 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност от минус 0.17 % и при 0.00% фиксиран годишен лихвен процент. Другата е 10.5-годишна емисия при доходност от 0.14 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във