Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРЕДИЗВЕСТЕНАТА СМЪРТ НА БКК СЕ ОТЛАГА ЗА СЛЕДВАЩИЯ АВГУСТ

Акционерите на Банковата консолидационна компания взеха поредното решение да удължат... за последен път, живота й. Министерството на финансите, което притежава 99.5% от капитала й, гласува на общото събрание в петък (19 декември) срокът на съществуването на БКК да бъде продължен с още шест месеца. На събранието се яви единствено мажоритарният акционер в лицето на заместник-министър Любомир Дацов.От средата на 2003-а правителството планираше до месец след приключването на продажбата на Банка ДСК (последната държавна банка) да започне процедура по обявяването на консолидационната компания в ликвидация.Според българския Търговски закон финансови претенции към БКК ще могат да се предявяват до шест месеца след като Държавен вестник публикува съобщението на Софийския градски съд за откриването на процедура и назначаването на ликвидатор на компанията. Той ще трябва да установи всички финансови претенции към нея, да задели средства за евентуалното им изплащане, а останалите пари да разпредели между акционерите, съобразно дяловете им в капитала на дружеството.Според първоначалните планове на правителството продажбата на Банка ДСК трябваше да приключи през октомври (както и стана). То обаче не можа да осъществи намерението си до края на 2003-а да открие процедура по ликвидацията на БКК. Ако това се бе случило, нямаше да има нужда да се удължава и съществуването на консолидационната компания след определената дата - 12 февруари 2004-а. Но до началото на декември правителството и депутатите от икономическата комисия на парламента не успяха да уточнят каква ще бъде процедурата, по която БКК ще прехвърли на държавата, (представлявана от финансовото министерство), ангажиментите си към УниКредито, Банк Аустрия и унгарската OTP (О Ти Пи), произтичащи от съответните приватизационни договори. Според гаранционното споразумение, подписано с УниКредито Италиано (купила БУЛБАНК през ноември 2000 г.), ако в срок от пет години след сделката бъдат открити неуредени данъчни задължения на българската кредитна институция, те следва да бъдат покрити от продавача - БКК. Впоследствие консолидационната компания подписа подобни споразумения с Банк Аустрия (която купи БИОХИМ през ноември 2002 г.) и с унгарската OTP - купувач на Банка ДСК. Споразумението с австрийците е петгодишно, а размерът на гаранцията, договорена с тях, е до 35% от цената, платена за банка БИОХИМ (82.5 млн. евро). Споразумението с унгарската OTP e шестгодишно, БКК се ангажира да възмезди купувача за щети, които не надхвърлят 25% от преведените за спестовната ни банка 311.1 млн. евро.След евентуалната ликвидация на БКК всички тези задължения трябва да поеме държавата. Но между икономистите от управляващата НДСВ възникна спор как да стане това. Единият вариант бе да се гласува специален закон, който да разпореди Министерството на финансите да наследи ангажиментите на консолидационната компания към трите чуждестранни банки. Другата възможност бе това да се осъществи с тристранни договори между БКК, финансовото ведомство и всеки от купувачите - на БУЛБАНК, БИОХИМ и Банка ДСК. Едва в началото на декември икономистите от НДСВ се спряха на втория вариант. Изпълнителната директорка на БКК Нели Кордовска вече е подготвила и изпратила до централите на трите чуждестранни банки проектите на тези споразумения. Преговорите по тях ще започнат през януари 2004-а и вероятно ще продължат около месец. По тази причина ликвидацията на БКК нямаше как да се осъществи по предвидения сценарий. Затова се наложи срокът за съществуването й - 12 февруари 2004-а, отново (и за кой ли път) да бъде удължен.Проведеното на 19 декември общо събрание на консолидационната компания не се занима с освобождаването от отговорност на бившите членове на съветът на директорите й Муравей Радев (сега депутат от СДС и заместник-председател на бюджетната комисия), Емилия Миланова - подуправител на БНБ и Петър Жотев. До септември 2001-ва той бе заместник министър-председател в правителството на Иван Костов и изпълнителен директор на БКК, а сега е депутат от СДС. На 17 септември 2001-ва общото събрание на БКК ги освободи от съвета на директорите на консолидационната компания и избра на тяхно място министрите от правителството на Симеон Сакскобургготски - Милен Велчев и неговия заместник Красимир Катев, Николай Василев и заместника му София Касидова, Лидия Шулева и Костадин Паскалев. Новите управляващи обаче не освободиха от отговорност старите членове на директорския борд на БКК за дейността им през 2001 година. Мотивът на министрите на Симеон Сакскобургготски бе, че не знаят какво наследяват в БКК и ще вземат решение за освобождаването на бившия й управителен съвет от отговорност едва когато дейността им бъде ревизирана. И в началото на 2002 г. МФ разпореди на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол да направи ревизия на дейността на БКК от създаването й на 12 февруари 1992 до началото на 2002 година. Ревизията приключи на 17 декември 2002-ра, но и до момента - вече една година, нито Муравей Радев, нито Емилия Миланова са получили констатациите й, за да дадат своите обяснения и бележки. Ако не са установени нередности в работата им като членове на директорския борд на БКК е необяснимо защо до момента бившите членове на директорския борд на БКК не са освободени от отговорност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във