Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството влиза в месеца на милиардните харчове

Министерството на финансите очаква едва 183,2 млн. лв. дефицит по консолидираната фискална програма към края на ноември. Това на практика означава, че за да изпълни бюджета за 2020 г. правителството ще пристъпни към ударно изразходване на средства в последния месец от годината. Според последната актуализация, която бе приета успоредно с Бюджет 2021, хазната следва да приключи настоящата година с дефицит в размер на около 5.2 млрд. лева.

Данните на финансовото министерство показват, че приходите в хазната към края на ноември са 39.707 млрд. лева.  Съпоставено със същия период на предходната година, те се свиват със 146,5 млн. лв., като данъчните и неданъчните приходи са по-ниски с 587,4 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 440,9 млн. лева. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията, уточняват от министерството. 

Разходите по консолидираната фискална програма към ноември 2020 г. са в размер на 39. 890 млрд. лв., което е 83,3 % от годишния разчет. За сравнение разходите към ноември 2019 г. бяха в размер на 38.553 млрд. лева. Ведомството акцентира, че през месеца са извършени разходи, свързани със социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, изплащане на месечна добавка към пенсии в размер на 50 лева, плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки.

Актуалните данни показват също, че размерът на фискалния резерв е 13.2 млрд. лева.

За какво ще се харчи

Както "Банкеръ" вече писа, първите индикации са, че отново ще се финансират близките до сърцето на премиера Борисов пътни проекти. Все пак в актуализацията на Бюджет 2020 бе записано, че ще бъдат отпуснати допълнително 758 млн. лв. за пътища.

49,5 млн. лв. са предвидени за неотложни дейности по укрепване на свлачища. Ще бъдат извършени неотложни дейности на 74 обекта за укрепване на участъци от републиканската пътна мрежа. За текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа са заделени допълнително 367 млн. лева. За ремонтни дейности по магистралите “Хемус”, “Тракия”, “Люлин” и “Струма” се предлага да бъдат осигурени още 204,3 млн. лв. За вече извършени неотложни ремонтни дейности трябва да бъдат разплатени 114,3 млн. лв., а още 90 млн. лв. е необходимо да бъдат осигурени за стартирал неотложен превантивен ремонт на компрометиран участък от АМ “Тракия”, като договор за изпълнение е сключен с държавната фирма “Автомагистрали” ЕАД. Още 137,4 млн. лв. са необходими за дейности по проекта за строителство на магистрала “Струма” и за проекта “Модернизация на път I-8 “Калотина-Софийски околовръстен път”.

Освен за пътища с актуализацията на бюджета ще бъдат осигурени още 7,5 млн. лв. за доизграждане и експлоатация на тол системата. От бюджета ще бъдат осигурени и 50 млн. лв. за авансово плащане за машините за гласуване за предстоящите през 2021 г. избори. 25 млн. лв. ще бъдат дадени за инвестиционни проекти в отбраната.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във