Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството увеличава капитала на Фонда на фондовете с 22 млн. лева

Министерският съвет прие решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете) с парична вноска на стойност от 21.881 млн. лв. за сметка на бюджета на Министерството на финансите.

"Ресурсът е възстановен от операция за финансов инженеринг по „Програмата за развитие на селските райони" (ПРСР) 2007-2013 г., постъпил по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд в Министерството на финансите. Правителството постановява министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на МФ и по централния бюджет за 2021 г.", пояснява правителствената пресслужба.

Средствата от увеличението на капитала ще се използват за изпълнение на финансови инструменти за финансиране на индивидуални предприятия. Капитализирането ще осигури ресурс за Фонда на фондовете при предоставяне на подкрепа на крайни получатели пряко или чрез финансови посредници в допълнение към средствата от програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Според данните на ФнФ към момента има подписани споразумения за управление на финансови инструменти с Управляващите органи на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма за развитие на селските райони с общ размер на ресурса около 1,2 млрд. лв.

Предвижда се фондът да мобилизира допълнителен ресурс от частни и публични инвеститори, така че общият размер на средствата, които ще бъдат инвестирани в българската икономика, да достигне 2,7 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във