Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството търси 200 млн. лв. дълг от вътрешния пазар

Служебното правителство ще опита да пласира държавни облигации за 200 млн. лв. на вътрешния пазар. БНБ съобщи, че на 7 септември ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години, с 0.00% фиксиран лихвен процент и с падеж 24.02.2026 година.

Това ще е първи опит на Министерството на финансите за продажба на държавни ценни книжа, откакто бе назначен служебният кабинет.

За последно МФ пласира дълг на вътрешния пазар през март. Тогава финансовото министерство под ръководството на Кирил Ананиев пласира държавни облигации на стойност 300 млн. лева. Емисията отново бе със срочност пет години.

Любопитното бе, че финансовото министерство постигна отрицателна годишна доходност по емисията - в размер на -0,10 %. Отрицателната доходност на практика означава, че инвеститорите плащат на правителствата за правото да изкупуват техни дългови ценни книжа.

В периода 15-22 февруари финансовото министерството пусна още две дългови емисии. Една нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17 % и при 0.00% фиксиран годишен лихвен процент. Както и 10.5-годишна емисия при доходност от 0.14 процента.

Заложеният таван за поемане на нов държавен дълг в Бюджет 2021 е 4.5 млрд. лв., но той едва ли ще бъде достигнат, тъй като без санкция от парламента служебният кабинет може да пласира книжа само на вътрешния пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във