Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството ще изригне с гранд харчове в следващите два месеца

Кабинетът отново ще действа по вече утвърдената практика на ударни харчове в края на годината. Това загатват данните за изпълнението на бюджета, от които става ясно, че към октомври 2020 г. в хазната все още има излишък в размер на 618 млн. лева.

На месечна база за октомври се очаква салдото да бъде дефицит в размер на 253,4 млн. лв. От Министерството на финансите поясняват, че са извършени по-високи разходи, свързани със социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, изплащане на месечна добавка към пенсии в размер на 50 лева, плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки, което заедно с традиционно по-високите разходи през есенно-зимния сезон се отразява в текущо превишение на разходите над приходите за октомври.

Традиционните за края на годината големи харчове се оценяват на няколко милиарда лева. Заедно с проектобюджета за 2021 г. правителството предложи и актуализация на тазгодишната финансова рамка. В нея се предвижда хазната да приключи годината с дефицит в размер на около 5.2 млрд. лв. Точно преминаването от 618 млн. лв. излишък към над 5 млрд. лв. дефицит отваря вратата за реализацията на гранд харчовете от страна на изпълнителната власт.

Първите индикации са, че отново ще се финансират близките до сърцето на премиера Борисов пътни проекти. В актуализацията на Бюджет 2020 е записано, че ще бъдат отпуснати допълнително 758 млн. лв. за пътища.

49,5 млн. лв. са предвидени за неотложни дейности по укрепване на свлачища. Ще бъдат извършени неотложни дейности на 74 обекта за укрепване на участъци от републиканската пътна мрежа. За текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа са заделени допълнително 367 млн. лева. За ремонтни дейности по магистралите “Хемус”, “Тракия”, “Люлин” и “Струма” се предлага да бъдат осигурени още 204,3 млн. лв. За вече извършени неотложни ремонтни дейности трябва да бъдат разплатени 114,3 млн. лв., а още 90 млн. лв. е необходимо да бъдат осигурени за стартирал неотложен превантивен ремонт на компрометиран участък от АМ “Тракия”, като договор за изпълнение е сключен с държавната фирма “Автомагистрали” ЕАД. Още 137,4 млн. лв. са необходими за дейности по проекта за строителство на магистрала “Струма” и за проекта “Модернизация на път I-8 “Калотина-Софийски околовръстен път”.

Освен за пътища с актуализацията на бюджета ще бъдат осигурени още 7,5 млн. лв. за доизграждане и експлоатация на тол системата. От бюджета ще бъдат осигурени и 50 млн. лв. за авансово плащане за машините за гласуване за предстоящите през 2021 г. избори. 25 млн. лв. ще бъдат дадени за инвестиционни проекти в отбраната.

Приходи и разходи

Приходите в бюджета към октомври 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 36.31 млрд. лв. (81,8 % от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2020 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към октомври 2020 г. се свиват с 410,9 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 404,7 млн. лева. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията, пояснява Министерството на финансите. 

Разходите по консолидираната фискална програма към октомври 2020 г. са в размер на 35.69 млрд. лв.което е 74,5 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите към октомври 2019 г. бяха в размер на 35.23 млрд. лева. При съпоставката на разходите със същия период на предходната година следва да се има предвид ефекта в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер, казват от министерството.

Узаконяването на по-големите дефицити

Както "Банкеръ" съобщи, на 29 октомври парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на първо четене предложените от Министерския съвет промени в Закона за публичните финанси, които предвиждат премахване на законоустановения праг за бюджетен дефицит в размер на 3% от БВП.

Измененията се правят, защото заложеният дефицит за 2020 г. надхвърля тази бариера. Според разчетите на финансовия министър Кирил Ананиев държавната хазна в следващите три години неминуемо ще приключва на минус. Правителството фиксира бюджетен дефицит от 5.2 млрд. лв. за 2020 г. и още 4.9 млрд. лв. за 2021 г., тоест общо над 10 млрд. лв. за две години. Съотношението на дефицита спрямо БВП е съответно 4.4% и 3.9 процента и едва през 2023 г. се очаква дефицитът да намалее до 1.8% от БВП. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във