Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството раздаде трета предпразнична порция милиони от бюджета

За трето поредно заседание на Министерския съвет през декември правителството раздава стотици милиони средства от държавния бюджет. Сметката вече със сигурност доближава около 1 млрд. лева. 

Отново пари за здраве

Изпълнителната власт отново разписва най-много пари за Министерството на здравеопазването - допълнителни 150 млн. лева. Реално обаче става дума по-скоро за сума от порядъка на 200 млн. лв. в рамките на три постановления.

Целта е осигуряване на финансов ресурс за заплащането на ваксини в борбата с пандемията от COVID-19. Сумата по това перо е  в размер на 105 млн. лева. Отпускат се и субсидии за болнична помощ за поддържане готовността на лечебните заведения за оказване на медицинска помощ през периода на обявена извънредна епидемична обстановка и осигуряване на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус. Тук сумата е в размер на 45 млн. лева.

С друго правителствено постановление по бюджета на МЗ се одобряват още допълнителни разходи - в размер до 19.44 млн. лв., предназначени за закупуване на лекарствения продукт ремдесивир за лечение на COVID-19.

Още 14.30 млн. лв. са за изграждане на нова система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа. Целта е подобряване на услугата "Единен европейски номер 112".

Преди седмица към здравното министерство бяха насочено още 65 млн. лева.

Общините пак са приоритет

Паралелно вървят и подаръците за общините. Досега те са получили над 300 млн. лева допълнително. На тазседмично заседание за малките населени места бяха заделени около 15 млн. лева, като средствата са за финансиране изпълнението на проекти в социалната и техническата инфраструктура - реконструкция и ремонт на улична мрежа и общински пътища, изграждане на нов градски център, ремонт на читалища и физкултурни салони и др.

По бюджета на Централната избирателна комисия бяха разпределени 43,2 млн. лв. - за финансиране доставката на специализирани устройства за машинно гласуване.

Одобрените бяха разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 3,2 млн. лв., които са за ремонтни и реставрационни дейности по сградата на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по външната и вътрешната част на сградата на Софийската духовна семинария, по покрива и куполите на Катедралния храм „Успение Богородично“, гр. Варна, и за довършване на строителството на храм „Св. Прокопий Варненски“.

И Агенцията по вписванията се дореди

С 20 млн. лв. бе увеличен бюджетът на Министерство на правосъдието. Увеличението се налага от обстоятелството, че Агенция по вписванията (АВ) администрира пет регистъра с национално значение - Имотен регистър, Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите, като изпълнява функциите, свързани с воденето и съхраняването на националните електронни регистри и предоставянето на публични услуги от тях.

За черни дни

Правителството прие постановлението, с което задължава институциите да заделят 5-процентен буфер при неблагоприятни обстоятелства заради кризата с Covid-19.

С постановлението се задължават първостепенните бюджетни разпоредители да организират собствените си бюджети по начин, по който имат заделени 5% от общо записаните за тях средства в Бюджет 2021. 

С друго свое постановление кабинетът актуализира и средносрочната бюджетна прогноза. Целите за бюджетното салдо за периода 2021-2023 г. се запазват същите и показват тенденция на намаляване на дефицита по консолидираната фискална програма от 3,9% от БВП през 2021 г. до 1,8% от БВП през 2023 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във