Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДПЛАЩА 280 МЛН. ЕВРО ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ

Финансовият министър Пламен Орешарски получи държавна и коалиционна благословия за предплащане на част от външния дълг на страната. На 1 декември Министерският съвет разгледа и одобри доклада на Орешарски за състоянието на външния дълг и за възможностите му за предсрочно погасяване. Предложенията му бяха подкрепени и от Съвета на коалицията, в който участват представители на БСП, Национално движение Симеон Втори и ДПС.
В доклада се подчертава, че в края на септември външните задължения на държавата са били 5.48 млрд. евро, а фискалният резерв на правителството е 2.49 млрд. евро. С осъществяването на операциите по предварително погасяване на задълженията до края на януари 2006 г. се очаква размерът на външния държавен дълг да бъде намален до около 5.2 млрд. евро. Предсрочното погасяване ще компенсира нарастването на частния външен дълг и ще доведе до постепенното намаляване на общия външен дълг като дял от БВП, който към края на август 2005 г. възлиза на 62.1 процента.
Правителството ще похарчи около 280 млн. евро от фискалния резерв, за да погаси предсрочно част от задълженията на страната ни към МВФ и Световната банка. На пръв поглед предплащането точно на тези задължения изглежда нелогично, тъй като кредитите, които страната ни получава от тези две финансови институции, са едни от най-евтините. Те се отпускат при много ниски лихви и с много дълъг срок на погасяване. Освен това задълженията на правителството към МВФ и банката са около 1.8 млрд. евро, докато по емитираните облигации в долари и евро неговият дълг е близо 2.1 млрд. евро. На всичко отгоре именно облигациите са най-скъпите дългове на държавата. По доларовите ценни книжа, които трябва да бъдат погасени през 2015-а, държавата ни всяка година плаща 8.5% лихва, а по еврооблигациите с падеж 2013 - 7.5 процента. Оказва се обаче, че при тези два вида книжа няма договорена опция за предсрочното им погасяване по номинал, а изкупуването им по пазарни цени е изключително неизгодно. В края на седмицата облигациите с падеж 2015 г. се търгуваха при цени от 120-130 щ. долара за 100 щ. долара номинал, а тези, които трябва да бъдат погасени през 2013 г., се котираха (в края на седмицата) по 124 евро за 100 евро номинал. При подобни цени, които едва ли ще намалеят, изкупуването на тези облигации е просто невъзможно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във