Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството пое още 300 млн. лв. нов дълг

Министерството на финансите пласира държавни облигации на стойност 300 млн. лева. Аукционът, организиран от БНБ, е преминал при висок интерес към 5-годишните книжа, като са били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 458 500 000 лв. "Постигнатият коефициент на покритие е 1.53. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.28 лв. на 100 лв. номинал", съобщи централната банка. 

Любопитното е, че пласирането е при отрицателна годишна доходност - в размер на -0,10 %. Отрицателната доходност на практика означава, че инвеститорите плащат на правителствата за правото да изкупуват техни дългови ценни книжа.

"Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 54 базисни точки", посочи Министерството на финансите. 

В аукциона са участвали 9 първични дилъри на ДЦК. Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 89.3 %, следвани пенсионни фондове – 6.7 %, застрахователните дружества с 0.7 % и други инвеститори – 3.3%.

От началото на 2021 г. държавата е емитирала на вътрешните пазари нов дълг в размер 800 млн. лева. Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за годината е 4.5 млрд. лв., т.е. на разположение остават 3.7 милиарда.

В началото на март държавата отказа всички поръчки за продажбата на 10.5-годишни облигации на стойност 200 млн. лева. Тогава интересът беше малко по-слаб, а инвеститорите поискаха малко по-висока доходност в сравнение с аукциона през февруари. Данните на БНБ за пропадналия търг показват, че средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.24 лв. на 100 лв. номинал. Това съответства на около 0.27% доходност.

В периода 15-22 февруари финансовото министерството пусна още две дългови емисии. Една нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17 % и при 0.00% фиксиран годишен лихвен процент. Както и 10.5 годишна емисия при доходност от 0.14%.

Очаква се със събраните до момента средства да се погасят стари задължения. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във