Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството павира пътя към увеличение на бюджетния дефицит над 3% от БВП

Правителството е подготвило промени в Закона за публичните финанси, с които ще премахне изискването за поддържане на бюджетен дефицит в размер на под 3% от брутния вътрешен продукт. Според последната актуализация на държавния бюджет, хазната ще приключи годината с 3.5 млрд. лв. дефицит, което е около 2.9% от прогнозирания БВП за 2020 г. 

Измененията в Закона за публичните финанси обаче по-скоро дават възможност за надвишаване на 3-процентовия даван в Бюджет 2021. Новият текст, който е публикуван за обществено обсъждане гласи дава възможност дефицитът на сектор "Държавно управление" на годишна основа да надвишава 3 на сто от БВП при извънредни обстоятелства (необичайни събития) извън контрола на Министерския съвет, имащи сериозно въздействие върху финансовата позиция на сектор "Държавно управление".

"Разразилата се в световен мащаб пандемия от COVID-19 и последвалата я глобална икономическа стагнация, довела до свиване на икономическата активност и заетостта и отразила се крайно неблагоприятно върху редица сектори от икономиката, поставиха на тежко изпитание фискалните рамки на огромен брой държави, в т.ч. и на България. В тази връзка спазването на фискалните правила, които понастоящем са в сила, се превърна в огромно предизвикателство за почти всяка държава от Европейския съюз, като прогнозите са за значително влошаване както на бюджетните дефицити, така и на нивото на държавния дълг през настоящата година, а също така евентуално и в бъдещ период. По тази причина в рамките на Европейския съюз беше активирана клаузата за дерогация, която позволява по време на извънредни обстоятелства за известен период от време разходите, пряко свързани с последиците от преодоляването на пандемията, да бъдат изключени от обхвата при изчисляването на бюджетния баланс", се посочва в мотивите към законопроекта. 

От Министерството на финансите казват, че тези промени са предпоставка за приемането на законопроекта за държавния бюджет на България за 2021 г. при спазване на фискалните правила и в рамките на допустимите отклонения.

Именно заради настъпващия дебат по Бюджет 2021 от МФ залагат съкратен срок на обществото обсъждане по този законопроект - 14 вместо 30 дни. Отбелязано е също, че промените са в синхрон с европейското законодателство. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във