Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТВОРИ ПЪТЯ НА БАНКА ДСК КЪМ БОРСАТА

Общото събрание на Банка ДСК ще одобри до средата на юни 2001 г. новия й устав, след което ще бъде изготвен нейният проспект и Банковата консолидационна компания ще може да продава 25% от акциите й на фондовата борса, заяви главният секретар на Министерския съвет и председател на надзорния съвет на Банка ДСК Елиана Масева пред в. БАНКЕРЪ.
От създаването й през 1951 г. ДСК винаги е била еднолична собственост на държавата - така до 26 ноември 1998 г., когато бе преобразувана в еднолично акционерно дружество. Тогава неин едноличен собственик стана Министерският съвет. Въпреки това ДСК си остана в голяма степен облагодетелствана спрямо останалите търговски банки - например държавната гаранция върху депозитите в нея се запази две години, а продажбата на дълготрайните й материални активи можеше да става само чрез търг. И при все че от спестовна каса през 1999 г. тя се преименува в банка, не провеждаше общи събрания, а годишните й финансови резултати бяха приемани от Министерския съвет в края на всяка следваща година.
Регистрацията на Банка ДСК като еднолично акционерно дружество обаче изключваше възможността акциите й да се продават на борсата. Идеята за това бе лансирана официално през ноември 2000 г. от премиера Иван Костов, но за да се реализира, уставът на Банка ДСК трябваше да бъде тотално изменен. Освен това Министерският съвет не можеше да се занимава с продажба на акциите на банката на борсата. Затова с тази задача бе натоварена Банковата консолидационна компания, на която през януари 2001 г. правителството прехвърли 25% от акциите си в Банка ДСК. Следващата стъпка бе да се приеме новия устав на банката, с който тя да се пререгистрира от ЕАД в акционерно дружество, което да заработи само по правилата на Търговския закон и на Закона за банките. Но именно процедурите по приемането на устава се забавиха близо четири месеца.
Инвеститорите - български и чуждестранни, които очакваха пускането на акциите на банката на борсата, отбелязаха доста критично този пропуск на 17 април по време на срещата на правителството с участниците в Българският Великден. Премиерът Костов веднага поиска от главния секретар на МС Елиана Масева обяснение за забавянето, а тя прехвърли горещия картоф в ръцете на финансовия министър Муравей Радев, чието ведомство трябвало да внесе устава на банката за одобрение в Министерския съвет. Великденският дебат по темата явно е изиграл своята роля, тъй като на 26 април 2001 г. правителството одобри устава на Банка ДСК и с това отстрани последната пречка пред провеждането на общото й събрание през юни. На него акционерите на банката - Министерският съвет, който е собственик на 75% от капитала, и БКК - притежаваща 25%, ще гласуват за пререгистрацията на банката от ЕАД в обикновено акционерно дружество. И след като решението на общото събрание бъде обнародвано в Държавен вестник, пускането на 25% от акциите й на борсата ще зависи единствено от скоростта, с която експертите на БКК и ръководството на банката ще работят по въпроса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във