Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството окончателно зачеркна промените за касовите апарати

Министерството на финансите обяви, че се отказва от промените в Наредба Н-18 по отношение на касовите апарати. 

"Във връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, към настоящия момент се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за СУПТО.", се казва в кратко съобщение на финансовото ведомство, публикувано на сайта му в петък.

В началото на годината след обществено недоволство бившият финансов министър Владислав Горанов отложи с 6 месеца приемането на промените в наредбата, които по принцип трябваше да влязат в сила на 31 януари. Всъщност премиерът Борисов нареди на финансовия министър измененията в Наредба Н-18 на НАП за касовите апарати да не влизат, докато не получат одобрение на засегнатите браншове.

"След влизането в сила на промените в закона Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО.  

Идеята за реформа при отчитането на продажбите бе лансирана преди около две години именно от ГЕРБ. Нарочните промени в закона пък бяха приети още през февруари 2019 г. По данни към края на миналата година 20 хил. касови апарата са били подменени, така че да отговарят на изискванията, които сега ще бъдат отменени.

ГЕРБ започна тази реформа с идеята за изсветляване на сивия сектор при продажбите. Като рисков за фиска се определяше секторът на хотелиерството и ресторантньорството. Именно този бранш бе най-гръмогласен в исканията си за отлагане и преработване или директна отмяна на  разпоредбите. След избухването на пандемията, туристическият бизнес получи и данъчни отстъпки като намаляване на ДДС ставката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във