Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Правителството одобри FATCA

Правителството одобри законопроект, с който се урежда съгласието на страната ни да изпълнява клаузите на американския норматив, известен с абревиатурата FATCA. Той ще въведе нови разпоредби, регулиращи осъществяването на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане с държавите, подписали FATCА (Foreign Account Tax Compliance Act). Вписани са и задължения на предоставящите информация финансови институции за събирането й, за прилагането на процедурите за комплексна проверка на данните.

Всички тези правила се внасят за одобрение в Народното събрание под формата Закон за изменение и допълнение на ДОПК. Той пренася в българското законодателство Директива 2014/107/ЕС, както и разпоредби във връзка с прилагането на подписаното между българското и американското правителство споразумение за подобряване на спазването на данъчното законодателство и въвеждането в действие на въпросния акт.

Промените в ДОПК са съобразени и със Световния стандарт за автоматичен обмен на данъчна информация (Common Reporting Standard) на ОИСР, който се основава на споразуменията FATCA, поясни пресслужбата на кабинета.

Автоматичният обмен на финансова информация като специфична форма на контрол се предприема с оглед на зачестилите през последните години все повече трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци както в рамките на Европейския съюз, така и в световен мащаб. Доходите, които не се декларират и не се облагат с данъци, значително намаляват националните данъчни приходи. Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент за повишаване на ефикасността и ефективността при събиране на данъци. Той е включен като основен приоритет в Плана за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци.

Привеждането на националното законодателство в съответствие с трите акта (Директива 2014/107/ЕС, Споразумение FATCA и Стандарт CRS) ще даде възможност на България да участва в автоматичния обмен на финансова информация в световен мащаб.

Предвижда се достъп до тази информация да имат също председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ и оправомощени от него длъжностни лица. Същите права ще имат председателят на Комисията за защита на конкуренцията и оправомощени от него длъжностни лица. Това се отнася за митническите органи във връзка с осъществяваните от тях административни производствa и за министъра на финансите по отношение на съдебни и арбитражни производства.

Това е формалният вид на нещата. Има и друга гледна тока: „Ратифицираме един нереципрочен документ със САЩ, от който интерес имат само Щатите. Нямаше как да не го подпишем, защото на ниво Европейска комисия е разпоредено това да стане дори без да имаме право на особено мнение. В крайна сметка става дума за контрол на парите за международен тероризъм, така че дори и само това е достатъчно основание“. Това е мнението на финансиста  Румен Гълъбинов.

Според депутата от „БСП-лява България" Румен Гечев ни се предлага скандален договор, в който България има само ангажименти. Част от държавите, приели споразумението, имали клаузи за реципрочност, а друга част нямат. На България такава клауза била отказана според него.

Според шефката на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова просто има стъпки, които страната ни трябва да извърви, за да стане споразумението реципрочно. От друга страна, България няма избор - грозят я санкции, ако не ратифицира договора. Те се изразяват в това, че българските финансови институции ще трябва да се лишат от възможността да оперират на американските пазари. Това е така, защото ако финансовите институции не участват в споразумението, те ще бъдат обложени с 30-процентов данък за определени доходи и плащания с източник от САЩ, което ще ги направи неконкурентоспособни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във