Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството одобри бюджетната процедура за 2021 г.

Правителството прие на днешното си заседание решение за бюджетната процедура за 2021 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси. Чрез решението се създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. и на проекта на държавния бюджет за 2021 година.

В решението са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. и на проекта на държавния бюджет за 2021 година. Също така е определена базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на България за 2021 година.

Мярката предвижда продължаване на разширяването на обхвата на бюджетните организации, които прилагат програмен формат на бюджет, като е включена и Сметната палата. Програмен формат на бюджет за 2021 г. ще прилагат всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на съдебната власт. Това е поредният инструмент на правителството за повишаване на качеството на управление на публичните финанси, подобряване процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на бюджетните организации, повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2020 г. с цел по-тясна координация и управление на икономическите политики в Европейския съюз, укрепване на икономическото управление и осъществяване на наблюдение на макроикономическите дисбаланси.

Процедурата обхваща всички бюджетни организации и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във