Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството не успя да продаде облигации за 200 млн. лева

Правителството не успя да продаде облигации за 200 млн. лева. На проведения от БНБ аукцион в понеделник (27 март) всички постъпили поръчки са били отхвърлени с решение на Министерството на финансите.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 0.01% годишно. 

В съобщението на БНБ се уточнява, че до участие в аукциона са били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 263 300 000 лв. Не са били подадени несъстезателни поръчки от първичните дилъри.

Постигнатият коефициент на покритие е 1.32. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 97.45 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност в размер на 0.56%.

"Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, всички постъпили поръчки бяха отхвърлени", подчертават от централната банка. 

В аукциона са участвали 9 първични дилъри на ДЦК.

"Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип", завършва БНБ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във