Банкеръ Daily

Финансов дневник

Повишаването на финансовата грамотност е наш национален приоритет

„Подобряването на финансовото благосъстояние на българските граждани чрез повишаване на финансовата грамотност е наш национален приоритет“. С тези думи заместник-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър откри Годишната среща за финансова грамотност в рамките на Съвместен проект на Организацията на икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Министерството на финансите на Нидерландия в областта на финансовата грамотност.

По него България е страна участник. Страната ни е съдомакин на събитието заедно с ОИСР и Министерството на финансите на Нидерландия, което се проведе онлайн под надслов „Потребителски финанси и финансова грамотност в дигиталната ера – възможности и предизвикателства пред Югоизточна Европа“. В приветствието си заместник-министър Бийчър е посочила, че бързото развитие на технологиите и дигитализацията, както и пандемията, са променили живота ни и начина, по който възприемаме света. „Потребителите днес имат неограничен отдалечен достъп до финансови услуги и тези възможности имат и своите предизвикателства, които включват и необходимостта от по-добро адресиране на рисковете в дигиталната среда. Дигитализацията и образованието трябва да вървят ръка за ръка, което ще ни позволи да бъдем по-гъвкави“, е отбелязала тя. Благодарение на всички ангажирани страни Националната стратегия за финансова грамотност и Планът за действие към нея (2021-2025) е приет от Министерския съвет в началото на тази година. „Знаем, че пред нас стои най-трудната и отговорна задача – ефективното прилагане на Стратегията и мерките в Плана“, е коментирала заместник-министър Бийчър.

Събитието е било открито и от Флор-Ан Меси, изпълняваща длъжността заместник-директор на дирекция „Финансови и корпоративни въпроси“ към ОИСР и Изпълнителен секретар на Международната мрежа за финансово образование към ОИСР (OECD/INFE). „Цифровизацията води до бърза промяна, която може да наречем революция. Необходимо е да използваме цифровизацията и каналите за цифрово разпространение като инструменти в подкрепа на множество взаимно допълващи се цели и да направим финансовото образование по-ефективно, гъвкаво и адаптирано към нуждите на гражданите“, е отбелязала тя.

Съвместният проект на ОИСР и Министерството на финансите на Нидерландия в областта на финансовата грамотност цели предоставяне на техническа подкрепа за разработване и реализиране на адаптирани към специфичните нужди на участващите страни ефективни инициативи в сферата на финансовото образование и грамотност. Другата цел е да насърчи споделянето на знания и добри практики между бенефициентите. България участва в проекта с още шест страни – Румъния, Хърватия, Република Северна Македония, Черна гора, Молдова и Грузия, а координатор на проекта за страната ни е Министерството на финансите, към което е сформирана Междуведомствена работна група. В нея са включени представители на правителствени институции, надзорни органи и неправителствени организации, които отговарят за подготовката и изпълнението на националната стратегия в областта.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във