Банкеръ Daily

Финансов дневник

Повече приходи и свиване на разходите повишиха печалбата на БАКБ

Към края на юни „Българо-американска кредитна банка“ АД отчита положителен финансов резултат в размер на 10.79 млн. лева след данъчно облагане. Числата в счетоводния отчет за първото полугодие показват, че това е ръст от над една трета в сравнение  със същия период на миналата година. Това е резултат от повишаване на нетния оперативен доход преди обезценка и по-малък ръст на разходите.

Повече са приходите от основна дейност /от лихви/. Основен дял в тях заемат паричните постъпления от кредитна дейност – 97.6 на сто.

Между януари и юни намаляват лихвените разходи на годишна база като най-значително е свиването при похарчените средства за лихви на клиенти – със 744 хил. лева. По-малко са и платените отрицателни лихви по сметки в БНБ и други банки.

Така през първото полугодие нетният лихвен доход е в размер на 22.74 млн. лева или с 353 хил. лева повече спрямо година по-рано. За същия период нетният доход от такси и комисионни е с 2.67 млн. лева повече от отчетения за същия период на миналата година и възлиза на 7.58 млн. лева. Делът на този показател расте до 22.9% от общите оперативни доходи преди обезценка. Този ръст е формиран от по-голямо по обем нарастване на приходите и незначително увеличение на разходите за такси.

В края на юни административните разходи нарастват на годишна база с 854 хил. лева и са на стойност 8.2 млн. лева. Платените средства за персонал също нарастват.

Банката поддържа стабилна депозитна база като отчита увеличение на влоговете от клиенти с 10% спрямо края на миналата година. Това привличане на парични средства позволява на БАКБ за намаляване на зависимостта й от външно финансиране, уточняват от кредитната институция. Банката продължава да набира депозити на физически лица и от Германия и от Испания.

В края на второто тримесечие кредитният портфейл на БАКБ нараства нетно с 2.51%  или с 31.46 млн. лева. При малките и средни предприятия и корпоративни кредити на фирми банката отчита нетно покачване, като делът им расте в общия кредитен портфейл до 66.93 на сто.

Независимо от негативната икономическа обстановка и влиянието на продължаващата Ковид пандемия, която допринася за увеличаване на проблемните експозиции при фирмите, по този показател БАКБ бележи спад. Проблемните експозиции намаляват с 0.64% до 10% спряма март тази година. Това е резултат от действията по събиране на вземанията и изпреварващият ръст на редовния нов кредитен портфейл.

Към края на юни най-големият акционер в банката е „СИЕСАЙЕФ” АД, което се контролира от Цветелина Бориславова - председател на Надзорния съвет на банката. Този акционер е с дял от 45.68% от капитала. "ЕлТиБиАй Холдингс" ЛЛС (LTBI Holdings LLC) държи 35.74%, а Цветелина Бориславова лично притежава 9.98 процента. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във