Банкеръ Weekly

Безцеремонно

Пощипват ни портмонетата с полица "Живот"

Антоанета Димоларова

Кредитори в съюз със застрахователи злоупотребяват с обезщетенията на техни бивши и вече починали длъжници. Когато те имат застраховки "Живот" или "Злополука" и те покриват стойността на остатъка по кредита, кредиторите си получават обезщетенията до стотинка. Но мъртвият длъжник не успява да закрие сметката. Банкерите си търсят (а и получават) неизплатените пари втори път от наследниците на длъжника, които пък не знаят за полиците.

"Това не може да е недоглеждане, не става дума и за слаба информираност между институциите или звената в тях, нито за счетоводна грешка. По-скоро става дума за организирана измама и за облагодетелстване на определени лица чрез прикриване на факти и обстоятелства", смята адвокат Антоанета Димоларова, управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници" и консултант на Асоциацията на българските застрахователи по промените в Кодекса за застраховането.

Къде се корени проблемът?

Отдавнашна практика е когато отпуска кредит, банката или небанковата финансова институция да се застраховат срещу евентуална неплатежоспособност на клиента си поради смъртта му или заради злополука, която може да претърпи. В най-добрия случая кредитният инспектор иска от кредитоискателя да отиде в свързан с банката или произволно избран застраховател и да си направи полица "Злополука" или "Живот". Така инициативата и отговорността е у длъжника, формално поне не става дума за принуда. В полицата трябва задължително да е уточнено, че банката е "ползващо се лице". Ще рече, че ако остават 20 хил. лв. за връщане, полицата не бива да е на стойност, по-ниска от тази сума, за да има гаранция, че кредиторът ще си я получи след кончината на длъжника. Ако има превишение, то  се ползва от наследниците. Въпрос на избор, въпрос на информирано решение на длъжника. И още нещо - въпрос на информираност на наследниците му. Макар да не е за вярване, че той би крил от тях, че има застраховка.

Проблеми възникват от друга практика сред кредитороите: групови застраховки "Злополука" и по-рядко "Живот".

"Сключването на застрахователните договори без участието на лицето, чиито блага са предмет на застраховане, и слабата осведоменост на това лице са предпоставка за евентуалното увреждане на неговите интереси", обяснява Димоларова. "Има и случаи, в които застрахователният договор се изменя или прекратява след неговото сключване и вече не осигурява покритието, предвидено при отпускането на кредита. И в случай на застрахователно събитие длъжникът не може да се ползва от застрахователната защита, а разноските за нея са включени в разноските по обслужването на кредита“, добавя тя.

Нещо по-лошо - това, с което започнахме - скритият от длъжника и притежател на полицата договор се използва за покриване на остатъка по кредита, а след това се унищожава и парите се искат отново - вече от съпрузи и деца.

Как технически става измамата? Банките предлагат документи от десетки страници при получаване на кредит. Някъде там в топа хартия е и  съгласието за сключване на групова застраховка, което банката предлага. Щастливият кредитополучател подписва и него, без да се замисля и без да осъзнае, че нито банката, нито застрахователят поемат някакъв ангажимент към него - примерно да го известят на каква сума са оценени животът и здравето му и при какви условия. През годините той забравя въобще за тази "подробност", роднините му или евентуалните наследници пък са в пълно информационно затъмнение.

Схемата е ясна. Разбира се, никакъв контрол или надзор не може да опази потребителя от собствената му глупост или небрежност. Но когато става дума за последваща измама, незащитеността на човека и на роднините му се вижда.

"Проблемът е много дълбок", казва Димоларова. Освен това той е и граничен, в смисъл - свързан е с много ведомства. От една страна, Комисията за финансов надзор не може да проверява банките по Кодекса за застраховането. От друга - БНБ  не може да ги надзирава за застраховки."

Адвокат Димоларова е на мнение, че въпреки усилията на банковия и застрахователния бранш в Кодекса за застраховането все още има мъртви текстове, които с нищо не допринасят да бъде отстранен проблемът. Това, което сега бе направено с проектопромените, приети на първо четене от Народното събрание, е по-детайлното описание на отговорностите и изискванията за информираност на клиента. "Това едва ли ще реши проблема, но ще подобри нещата. За изкореняване на тези измами е необходим интегриран надзор, какъвто не се задава на хоризонта или поне комплексни проверки, а такава практика също няма", казва юристката.

В законопроекта е предвидено застрахователят да изисква писменото съгласие на длъжника при всяка промяна в застраховката или да го уведомява за действия и бездействия на кредитора, засягащи правата на длъжника. Повечето от договорите за застраховка на имуществено или неимуществено благо, сключени в полза на кредитор, са групови договори между застраховател и кредитна институция. Застрахованите лица по тези договори са с определяем брой, определени са по тяхно качество, а именно като получатели на ипотечни, потребителски и/или други кредити. При дългогодишно действие на един такъв договор за застраховка застрахованите лица по него надхвърлят хиляди на брой, т.е. немислимо и невъзможно е във всяко едно свое действие по този договор застрахователят да изисква писменото съгласие на длъжника за всяка една промяна в него - било то и незначителна, или да го уведомява за действия и бездействия на кредитора, засягащи правата на длъжника.

Предстои работа по тези текстове на законопроекта. Едно от възможните решения е въвеждането на изискване за предоставяне на сертификат, съдържащ основната информация по застрахователния договор, който да се предоставя на длъжника. Предвижда се и създаването на задължение подобни застраховки да могат да се сключват единствено ако за съответния застрахователен продукт са разработени общи условия, които също да се предоставят с посочения сертификат. По този начин се цели пълната информираност и защита на длъжниците.

Facebook logo
Бъдете с нас и във