Банкеръ Daily

Финансов дневник

Пощенска банка успешно придоби "Банка Пиреос България"

Пощенска банка, част от Юробанк груп, официално обяви в петък (14 юни) приключването на придобиването на Банка Пиреос България. В позиция на кредитната институция се казва, че това е ключово събитие в стратегията на групата за разширяване на международната ѝ дейност на пазарите, където е лидер. До юридическото сливане на двете банки, Банка Пиреос България ще остане дъщерно дружество на Пощенска банка. Юробанк груп е регионална банкова група, в която основни акционери са  канадски и американски фондове.

Очаква се интеграцията на банковите операции  да се осъществи до края на годината. Докато  приключи този процес   клиентите на двете банки ще бъдат  обслужвани  в досегашния  формат: клиентите на Пощенска банка в клоновата мрежа и чрез електронните канали на Пощенска банка, а клиентите на Банка Пиреос България ще бъдат обслужвани в клоновата мрежа и чрез електронните канали на Банка Пиреос България.

Разработват се също и общи продукти, и услуги за клиентите на двете банки, а иновативната дигитална апликация – чатботът ЕVA 2.0, ще бъде пусната в действие през следващите седмици, за да отговаря на клиентски въпроси. След приключване на юридическото сливане, системите и процесите на двете банки постепенно ще бъдат интегрирани.

Както "Банкеръ" вече писа, двете страни сключиха споразумение през ноември 2018 година. Още тогава сделката бе оценена на 75 млн. евро. На 28 март 2019 г. Българската народна банка одобри покупко-продажбата, а на 10 май своето разрешение даде и Комисията за защита на конкуренцията.

Новата група ще се превърне в четвъртия по големина играч на пазара на банкови услуги у нас по размер на активите си с дял от 10 на сто. Обединението ще изведе новата компания на четвърто място по обема  на привлечени депозити от граждани и домакинства с общ дял от 11.5%, както и  на трето място по  отпуснати жилищни и ипотечни кредити за физически лица (с дял от 17.9%),

До решението за покупко-продажбата се стигна, след като в хода на финансовата криза в южната ни съседка "Пиреос банк" получи сериозна държавна помощ от Гръцкия фонд за финансова стабилност,  за да се рекапитализира. Условието бе за определен брой години тя да възстанови парите на държавния фонд. За да получи споменатата финансова инжекция от държавата, гръцката "Пиреос" пое ангажимента  да продаде дъщерните си банки в чужбина, за да си осигури необходимата ликвидност. Банката вече приключи сделките около продажбите на поделенията си в Румъния, в Сърбия и в Албания. През 2015 г. Пощенска банка придоби и погълна активите на българския клон на "Алфа Банк" - друга голяма гръцка кредитна институция.

Повечето експерти определят окрупняването на банките в България като здравословен процес за сектора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във