Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПОЩЕНСКА БАНКА РАЗРАБОТИ ИНОВАТИВЕН ДЕПОЗИТЕН ПРОДУКТ*

„Структуриран Депозит INDEX DUO GOLD“ дава възможност за допълнителна доходност на клиентите

ПЛАТЕНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Вече година светът живее с различен ритъм и правила. Достатъчно време, за да се ориентираме в реалност, която вече не е нова. Пандемията постави пред нас твърде много въпроси, на които тепърва ще търсим отговори. Един от големите й ефекти за всички нас е, че ни ориентира към промяната, към търсенето на решения и изследването на нови възможности.

Промяната има много лица и едно от тях е свързано с плановете за управлението на личните ни финанси и потенциалните инвестиции на спестените ни средства, които можем да направим, за да „накараме парите да работят за нас“. Такива инвестиции изискват добри познания, финансова култура и със сигурност трябва да бъдат обсъдени с финансов експерт.

Една от възможностите нашите спестявания да ни носят допълнителна доходност е банковият депозит. Тя е актуална дори и сега, когато лихвените нива по депозитите са ниски, а в някои банкови институции – отрицателни. Други алтернативни начини на спестяване са инвестиции във взаимен фонд, сключване на инвестиционна застраховка, покупка на имоти, инвестиране в собствен бизнес и др. На банковия пазар в момента има още една форма на спестяване с възможност за допълнителна доходност – това е популярният вече комбиниран продукт – структуриран депозит.

 

НОВО РЕШЕНИЕ НА БАНКОВИЯ ПАЗАР

Пощенска банка разработи нов дългосрочен депозитен продукт - „Структуриран Депозит INDEX DUO GOLD“ ,насочен към клиенти, които търсят допълнителни решения за своите спестявания. „Index DUO GOLD“ е депозит в евро за 5 години с гарантирана главница и възможност за допълнителна доходност – бонус лихва, обвързана с представянето на инвестиционен индекс − EURO iSTOXX Select Dividend 30 Dynamic Gold Hedge EUR Price. Това е индекс с експозиция към два класа активи – акции и суровини (злато). При постигнато положително изменение на индекса за периода на депозита, може да бъде получена доходност, наречена бонус лихва, равна на 50% от положителното процентно изменение на индекса. При отрицателно развитие на индекса не се начислява бонус лихва, но и не се губи нищо от главницата. Продуктът предвижда възможност за предсрочно прекратяване, което може да стане без неустойка по време на първоначалния набирателен период и с неустойка в размер на 5% от депозираната сума в петгодишния основен период на депозита. Минимална сума за откриване на депозита е 5 000 евро, а първият (набирателен) период за „Структуриран Депозит INDEX DUO GOLD“ приключва на 27.04.2021 г.

„В момента поради нулевите лихви по различните спестовни продукти все повече наши клиенти търсят алтернатива на депозитите с цел да си осигурят по-добра доходност. Особена популярност придоби инвестицията в комбинирани продукти, съчетаващи срочен депозит и инвестиционна част – взаимен фонд, застраховка или структурирана инвестиция в акции. „Структуриран Депозит INDEX DUO GOLD“ е алтернатива на спестовните продукти, която гарантира цялостно изплащане на инвестирания капитал на датата на падежа, едновременно с възможността за реализиране на доходност. Нуждите на нашите клиенти са от първостепенно значение за нас и затова ще продължим да им предлагаме нови решения за управление на финансите им. Една от основните ни цели в този процес е да създадем качествени продукти, които да предоставят необходимата за много клиенти сигурност на инвестицията. Специално за Структуриран депозит Index DUO GOLD определихме категория на риск 3 от общо 7, което се квалифицира като среднонисък риск**.“, коментират от Пощенска банка.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EURO ISTOXX SELECT DIVIDEND 30 DYNAMIC GOLD HEDGE EUR PRICE?

Възможността за постигане на допълнителна доходност от Структуриран депозит Index DUO GOLD зависи от представянето на EURO iSTOXX Select Dividend 30 Dynamic Gold Hedge – SD3DUO, индекс, съставен от два компонента – Euro Stoxx Select Dividend 30 Price EUR и XAU/EUR. Първият компонент на индекса се състои от акции на 30 компании в 11-те държави от Еврозоната (Австрия, Белгия, Финлaндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия и Испания) от различни икономически сектори, като неговото тегло за състава на индекса не може да се понижава под 50%. Вторият компонент на индекса е спот цената на тройунция злато, преоценена в EUR. Неговото тегло може да приема стойности от 0% до 50% от общата стойност на референтния индекс. Доходността на индекс  EURO iSTOXX Select Dividend 30 Dynamic Gold Hedge се определя от представянето му за периода между началната и крайната дата за определяне на стойността на референтния индекс, който съвпада с основния период на депозита.

 

ПРЕДИМСТВА НА СТРУКТУРИРАНИЯ ДЕПОЗИТ

Структурирания депозит INDEX DUO GOLD“ обединява сигурността на банковия депозит с възможността за допълнителна доходност от непряка инвестиция в акции и злато. „Структурираният депозит INDEX DUO GOLD“ е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ).

При интерес и преди взимането на решение клиентът задължително трябва да се запознае с основния информационен документ за Структуриран депозит INDEX DUO GOLD, който ще му помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този продукт и да му позволи да ги сравните с други подобни продукти. Можете да получите копие от основния информационен документ за този продукт безплатно (във всеки клон на Пощенска банка), както и онлайн, като последвате този линк.

Повече детайли и информация за продукта ще откриете и тук.

_________________

* Този материал не е препоръка за вземане на инвестиционно решение и не замества индивидуалната консултация с Ваш независим финансов консултант.

** Повече информация можете да откриете в Основния информационен документ

Facebook logo
Бъдете с нас и във