Банкеръ Daily

Финансов дневник

Пощенска банка представя иновативния структуриран депозит Index Health Care*

 Новият продукт предлага на клиентите възможност за атрактивна доходност, обвързана с представянето на инвестиционен компонент

Интересът към новите инвестиционни решения на пазара все повече нараства, което е предпоставка и стимул за иновативните компании да предлагат нови и атрактивни възможности на своите клиенти. Потребителското търсене на разнообразни спестовни продукти се засилва и клиентите все по-често ориентират своя избор към алтернативни решения за съхранение на личните средства. За да отговори на очакванията на своите клиенти, Пощенска банка създаде иновативния структуриран депозит „Index Health Care– последното активно попълнение в богатото портфолио с депозитни продукти на институцията, което предлага възможност за допълнителна доходност.

СТРУКТУРИРАНИЯТ ДЕПОЗИТ „INDEX HEALTH CARE“ КАТО ФОРМА НА СПЕСТЯВАНЕ

„Index Health Care“ е дългосрочен депозит в евро за 5 години, който предлага възможност за лихва, обвързана с представянето на инвестиционния компонент STOXX Europe 600 Health Care. Това е ценови индекс, който е свързан с представянето на акциите на ключови европейски компании в сектора на здравеопазването. Клиентът не инвестира директно в компаниите, които го съставляват, а възможната доходност се формира на база представянето на индекса за периода между началната и крайната дата за определяне на стойността му.

При положително представяне на референтния индекс за периода на депозита, доходността, която може да бъде получена, е в размер на 120% от положителното процентно изменение на индекса. При отрицателно развитие на индекса клиентът не получава лихва, но запазва 100% от главницата по депозита си. Продуктът предвижда възможност за предсрочно прекратяване, което може да стане без допълнителни разходи по време на първоначалния набирателен период и с неустойка в размер на 6% от депозираната сума в петгодишния основен период на депозита. Минималната сума за откриване на депозита е 5 000 евро, като няма ограничение за максимално вложената сума. Първият (набирателен) период стартира на 17.02.2022 г. и ще приключи на 07.04.2022 г.

Вторият период на дългосрочно депозиране стартира на 08.04.2022 г. и завършва на 08.04.2027, като след изтичане на срока, „Index Health Care“ се трансформира автоматично в стандартен тримесечен депозит съгласно действащите условия и актуалния лихвен бюлетин за физически лица на банката към съответната дата.

ПЕРИОДИТЕ НА СТРУКТУРИРАН ДЕПОЗИТ „INDEX HEALTH CARE

„Стратегията ни е да бъдем иноватори на пазара и да разработваме и предлагаме на нашите клиенти гъвкави решения, обвързани с актуалните им нагласи и потребности. С увеличаващия се интерес към алтернативите на стандартните депозити, в портфолиото ни от инвестиционни решения добавихме и „Index Health Care“, който се предлага в евро. Инструментът гарантира 100% изплащане на инвестирания капитал на датата на падежа.** Изборът на индекс  е свързан с компании, чиято дейност е в сектора на здравеопазването, като една от най-динамично развиващите се сфери в момента“, коментират от Пощенска банка.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА И КАК ТОЙ РАБОТИ ЗА КЛИЕНТА?

Ползите при инвестиция в структурирания депозит са в това, че той обединява сигурността на банковия депозит с възможността за получаване на доходност, обвързана с представянето на даден борсов индикатор.  Структурираният депозит е инструмент с потенциал за получаване на по-добра лихва на падежа на депозита в сравнение със стандартните срочни депозити, без да поставя под риск вложената сума.

Пощенска банка непрекъснато обогатява портфолиото си от спестовни продукти, като само за миналата година финансовата институция предложи пет разновидности на структуриран депозит, които бяха обвързани с представянето на различни индекси. Настоящият структуриран депозит „Index Health Care“ е актуалното предложение към клиентите на банката, които търсят алтернатива за своите финанси и единствената възможност за инвестиция с подобен характер.

Платено съобщение

……………………………………..

* Този материал не е препоръка за вземане на инвестиционно решение и не замества индивидуалната консултация с Ваш независим финансов консултант.

** Повече информация можете да откриете в Основният информационен документ тук или на адреса www.postbank.bg.

Facebook logo
Бъдете с нас и във