Банкеръ Daily

Финансов дневник

Пощенска банка представя иновативния структуриран депозит „Index Artificial Intelligence“*

Новият продукт е инструмент, който обединява сигурността на депозита с възможността за лихва, обвързана с представянето на индекс

Платено съдържание

Създаването на нови финансови възможности не е въпрос само на ресурси, но и на богата финансова култура. Все повече хора активно търсят информация за съществуващите алтернативи за съхранението на техните спестявания и започват да се преориентират към нови решения. Един от тези варианти е структурираният депозит - комбиниран продукт, който предлага възможност за доходност, обвързана с представянето на даден борсов индекс. От съществено значение е и фактът, че продуктът не поставя под риск депозираната сума и е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ).

През 2021 година Пощенска банка предложи голямо разнообразие от структурирани депозити на своите клиенти. Сега към тази палитра от възможности финансовата институция добавя още едно решение – депозит „Index Artificial Intelligence“.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДЕПОЗИТ „INDEX ARTIFICIAL INTELLIGENCE“?

Това е най-актуалното предложение на банката към клиентите, които търсят допълнителни решения за своите средства. „Index Artificial Intelligence“ е дългосрочен депозит в евро за 5 години, който предлага възможност за лихва, обвързана с представянето на инвестиционния компонент индекс iSTOXX AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index. Това е ценови индекс и следва единствено и само представянето на акциите, включени в него. Клиентът не инвестира директно в компаниите, съставляващи го, а възможната доходност се формира на база изменението на индекса.

При постигнато положително изменение на индекса за периода на депозита, може да бъде получена доходност, равна на 62% от положителното процентно изменение на индекса. При отрицателно развитие на индекса клиентът не получава лихва, но запазва 100% от главницата по депозита си. Продуктът предвижда възможност за предсрочно прекратяване, което може да стане без неустойка по време на първоначалния набирателен период и с неустойка в размер на 6% от депозираната сума в петгодишния основен период на депозита. Минимална сума за откриване на депозита е 5 000 евро, а първият (набирателен) период за Структуриран депозит „Index Artificial Intelligence“ приключва на 31.01.2022 г.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА „INDEX ARTIFICIAL INTELLIGENCE“?

Индексът е съставен от 30 ликвидни акции с висока дивидентна доходност. Това са акции на международни компании, които инвестират предимно в развитието на нови технологии за изкуствен интелект. Селекцията на акциите в индекса се прави на база критерии за устойчивост чрез низходящо класиране по отношение на ESG (Environmental, Social and Governance) – екологични, социални и управленски фактори. Акциите с най-висок резултат, попадащи в горната половина от това множество се считат допустими за селекцията, а компонентите на индекса се преразглеждат на всяко тримесечие.

При изтичане на периода на дългосрочно депозиране, „Index Artificial Intelligence“ се трансформира автоматично като стандартен тримесечен депозит, съгласно действащите условия и актуалния лихвен бюлетин за физически лица на банката към съответната дата.

 

КАК ВСЪЩНОСТ РАБОТИ НОВИЯТ ДЕПОЗИТЕН ПРОДУКТ ЗА НАС?

„За нас е от изключително значение да отговорим на очакванията на нашите клиенти и това е една от причините да създадем толкова разнообразни алтернативи за техните спестявания през 2021 година. В случая фокусът ни е върху изкуствения интелект - технологията, която продължава да се развива с темпове и мащаби, които променят живота ни всеки ден. Затова и очакваме нарастващият интерес да движи сектора напред и той да акумулира огромни финансови ресурси“, коментират от Пощенска банка. 

ПОЛЗИТЕ ПРИ ИНВЕСТИЦИЯ В СТРУКТУРИРАН ДЕПОЗИТ

Ползите при инвестиция в структурирания депозит са в това, че той обединява сигурността на банковия депозит с възможността за получаване на доходност, обвързана с представянето на индекс. Той е инструмент с вероятност за получаване на по-добра лихва в сравнение със стандартните срочни депозити, без да поставя под риск депозираната сума. Той е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ).

Пълна информация за Структуриран депозит „Index Artificial Intelligence“ можете да откриете в Основния информационен документ тук.

……………………………………..

* Този материал не е препоръка за вземане на инвестиционно решение и не замества индивидуалната консултация с Ваш независим финансов консултант.

Facebook logo
Бъдете с нас и във